President
Pressupostos de la Generalitat per a 2024

9 de cada 10 contribuents de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats de les noves mesures d’alleujament fiscal del Consell

21/09/2023
9 de cada 10 contribuents de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats de les noves mesures d’alleujament fiscal del Consell
  • El president de la Generalitat ha presentat noves rebaixes fiscals previstes en l’avantprojecte de la Llei de mesures fiscals, juntament amb la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública
  • Este paquet de mesures suposarà un estalvi de més de 199 milions d’euros en impostos i afectarà 2,1 milions de contribuents potencials, el 87,5 % dels declarants
  • Carlos Mazón anuncia sis noves deduccions en l’IRPF de caràcter social per a reactivar l’economia, que beneficiaran els contribuents amb les rendes més baixes
  • Les deduccions en l’IRPF s’aplicaran amb efecte retroactiu perquè l’estalvi es produïsca ja en la declaració de la renda de 2023
  • Tots els jóvens de menys de 35 anys tindran un tipus reduït del 6 % en l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD per a l’adquisició d’habitatge habitual d’un màxim de 180.000 euros
València.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, i la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, han presentat les noves mesures fiscals que estaran previstes en la Llei de mesures fiscals, que acompanya els Pressupostos de la Generalitat per a 2024, i que suposaran un estalvi estimat de més de 199 milions d’euros per als valencians.

Segons ha destacat Carlos Mazón en roda de premsa, es tracta d’un paquet de mesures fiscals amb les quals el Consell “adapta la fiscalitat a les necessitats dels ciutadans” i del qual es podran beneficiar un màxim de 2 milions de valencians. Es complix així el compromís adquirit pel Consell en matèria de cohesió social, suport a les famílies i sanitat pública.

Amb esta reforma, que es planteja amb efecte retroactiu en el cas de les mesures en l’IRPF perquè l’estalvi es produïsca ja en la declaració de la renda de 2023, els valencians s’estalviaran més de 199 milions d’euros, 180 milions dels quals corresponen a deduccions en l’IRPF. La mesura s’aplica per a declaracions amb una base liquidable individual d’un màxim de 32.000 euros, i conjunta de 48.000 euros com a màxim.

Deduccions socials en l’IRPF

El cap del Consell ha anunciat sis noves deduccions de caràcter social relacionades amb la salut i la pràctica esportiva “dirigides a les persones que més ho necessiten”, amb la finalitat d’“alleujar les rendes baixes i reactivar l’economia”. Unes mesures que suposaran un estalvi estimat conjunt que pot arribar als 180.205.525 euros per als ciutadans de la Comunitat Valenciana que se’n poden beneficiar.

En el paquet de mesures s’inclouen deduccions que arriben a 150 euros, pel 30 % de les quantitats satisfetes per despeses vinculades a la salut bucodental, i deduccions que arriben a 100 euros pel 30 % de despeses destinades a l’adquisició de vidres graduats, lents de contacte i solucions de neteja.

Igualment, queden recollides deduccions que arriben a 150 euros pel 30 % de les despeses generades per membres de la unitat familiar que necessiten ajuda per patir qualsevol patologia assimilada a problemes de salut mental. També s’hi incorpora la deducció d’un màxim de 100 euros per despeses associades amb malalties cròniques d’alta complexitat o les denominades rares, així com diagnòstic de dany cerebral adquirit o Alzheimer. El límit d’esta deducció s’eleva a 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental.

A més, s’hi inclouen deduccions de 150 euros com a màxim pel 30 % de les despeses associades a la pràctica esportiva.

Tipus superreduïts per a l’adquisició d’habitatges

Un segon bloc de rebaixes fiscals està relacionat amb la compra d’habitatge habitual per part de col·lectius vulnerables, com ara jóvens de menys de 35 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat, dones objecte de violència de gènere o famílies amb baixos recursos que accedixen a l’habitatge protegit.

Esta mesura consistix a rebaixar al 6 % el tipus de les transmissions patrimonials oneroses de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) per compra d’habitatge habitual per part de jóvens de menys de 35 anys i també per a compradors d’habitatges protegits de règim general, en tots dos casos amb un valor de l’habitatge de 180.000 euros com a màxim.

Per a l’adquisició d’habitatges protegits de règim especial o si els compradors són famílies nombroses i famílies monoparentals, o persones amb discapacitat i dones objecte de violència de gènere que adquirisquen un habitatge, el tipus superreduït passa a ser del 3 %. També en estos casos el límit del valor de l’habitatge es fixa en 180.000 euros.

Estalvi de quasi 20 milions en habitatge

Estes rebaixes de tipus previstes en els impostos que graven la transmissió d’un habitatge suposaran un estalvi de quasi 20 milions d’euros per a jóvens de menys de 35 anys i la resta de col·lectius vulnerables beneficiats amb esta mesura del Consell.

Pel que fa a les deduccions en l’IRPF de les despeses relacionades amb la salut bucodental, visual o mental, la mesura va enfocada a la part de la població que actualment no hi té accés per motius econòmics, ja que són prestacions amb una baixa cobertura dins de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Això, segons el parer del Consell, feia “imprescindible” habilitar diverses fórmules, entre les quals la fiscal, “perquè el de la salut siga un dret efectiu a l’abast de tots els ciutadans”.

Finalment, el president de la Generalitat ha subratllat que “este és el canvi que mereixen els ciutadans de la Comunitat Valenciana, al qual em vaig comprometre i amb el qual continuaré avançant”.

Documents

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Declaracions del president de la Generalitat, Carlos Mazón