Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Energia

Les empreses i entitats poden sol·licitar fins al 31 d'octubre ajudes a l'Ivace per a millorar la seua eficiència energètica

24/09/2023
  • L'objectiu d'esta línia, que compta amb un pressupost d'1,5 milions d'euros, és facilitar la introducció de mesures per a optimitzar l'ús els recursos energètics 

Les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana poden sol·licitar fins al pròxim 31 d'octubre les ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), organisme dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per a la realització d'actuacions d'estalvi i eficiència energètica. 

Segons ha explicat la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, els sectors productius representen més del 45 % del consum total d'energia de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa és “absolutament necessari dur a terme polítiques actives que contribuïsquen a un millor ús dels recursos energètics”. 

D'esta manera, els projectes que suposen una reducció del consum d'energia  i d'emissions de CO2 quantificables rebran una ajuda del 35 % del cost subvencionable, que podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les empreses mitjanes i 20 punts en el cas de xicotetes empreses o activitats no econòmiques desenvolupades per entitats i institucions sense ànim de lucre. En total, compta amb un pressupost d'1,5 milions d'euros.

Juntament amb esta, l'Ivace disposa d'altres dos línies específiques per a millorar l'eficiència energètica en la indústria i el sector agropecuari de manera que, com ha destacat la titular d'Innovació, “tot el teixit empresarial i industrial de la Comunitat compta amb suport econòmic de l'Ivace per a optimitzar els seus consums d'energia i reduir la factura energètica, la qual cosa resulta clau per a millorar la seua competitivitat”.

Actuacions susceptibles de suport  

Entre les actuacions que reben suport destaca la substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que utilitzen tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO2

Són projectes susceptibles de suport tant la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.). També la recuperació de calors residuals i la millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc.

Així mateix, se subvencionen els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa, la substitució d'aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals, per uns altres d'alta eficiència energètica.

A més, es poden beneficiar d'estes ajudes els projectes de millora energètica de la il·luminació, sistemes de climatització i millora de l'envolupant tèrmica que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Les ajudes d'esta convocatòria compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític “Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient”.