Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Energies renovables

L'Ivace destina 750.000 euros per a impulsar la biomassa en empreses i entitats

30/09/2023
  • El termini per a presentar sol·licituds estarà obert fins al pròxim 3 de novembre
  • Es dona suport al 45 % del cost del projecte i en el cas de petites empreses i entitats pot aconseguir fins al 65 %

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mantindrà obert fins al pròxim 3 de novembre el termini perquè les empreses i entitats de la Comunitat puguen accedir a les ajudes a l'impuls de la biomassa. 

Esta línia d'ajudes a fons perdut preveu, amb caràcter general, ajudes de fins al 45 % del cost dels projectes que suposen la utilització de la biomassa. A més, en el cas de les mitjanes empreses este percentatge pot augmentar-se en 10 punts i per a les petites empreses i entitats, fins a 20 punts. 

L'objectiu és fomentar l'explotació d'este recurs natural renovable per a avançar en la descarbonització i la transició energètica en els diferents sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

El pressupost total de la línia ascendix a 750.000 euros i pot acollir-s'hi qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals.

Actuacions susceptibles de suport

Esta línia d'ajudes preveu donar suport als equips per al tractament en camp de la biomassa per a astellar-la o empacar-la, per a utilitzar-la en processos energètics.

Així mateix, es recolza la maquinària específica per al tractament de la biomassa, per a l'ús energètic, en camp, a fi de facilitar-ne la recollida i el transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport d'esta.

També se subvenciona la maquinària de tala i processadores, incloent-hi els accessoris, així com compactadores, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

D'altra banda, l'Ivace sufraga els costos de l'adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa, així com les inversions en equips i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a granel de biomassa per a l'ús energètic, incloent-hi sistemes pneumàtics, mecànics i de pesatge.

A més, subvenciona econòmicament la maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pèl·lets/briquetes/astelles i biocombustibles assimilables, per a l'ús energètic. 

En este sentit, cal destacar que la matèria primera a partir de la qual siguen elaborats els pèl·lets/briquetes i productes assimilables haurà de tindre com a origen la biomassa, en qualsevol de les formes: residus forestals, agrícoles, orgànics urbans (FORSU), orgànics industrials o matèria primera procedent de cultius energètics.

Cal destacar que, totes estes línies d'incentius podran comptar amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 'Una Europa més verda, baixa en carboni, amb zero emissions netes de carboni i resilient'.