Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Indústria

La Generalitat llança una campanya de sensibilització sobre la seguretat industrial en els autobusos urbans

05/10/2023
  • La campanya s’ha iniciat este mes d’octubre i s’estendrà fins al 31 de desembre d’enguany
  • Esta “iniciativa de sensibilització”, com indica el director general d’Indústria, Manuel Rosalén, s’emmarca en el Pla d’acció per al foment de la seguretat industrial per al 2023

La Generalitat, a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha posat en marxa una campanya de sensibilització sobre la seguretat industrial en els autobusos urbans d’Alacant, Castelló de la Plana i València. La campanya s’ha iniciat este mes d’octubre i s’estendrà fins al 31 de desembre d’enguany.

Esta iniciativa s’emmarca en el Pla d’acció per al foment de la seguretat industrial per al 2023. “El pla —com explica el director general d’Indústria, Manuel Rosalén— té com a finalitat impulsar, coordinar els criteris i prioritzar les actuacions de l’Administració valenciana en esta matèria”.

Per a fer-ho, en l’actual exercici, compta amb 250.000 euros de pressupost per a atorgar en forma de subvenció directa a les associacions més representatives en este àmbit: Fempa, Femeval, COIICV, Cogiticova i Aseival. L’objectiu d’estos fons és el desenvolupament de les actuacions previstes per al foment i la difusió de la seguretat industrial tant a tota la ciutadania com al teixit empresarial.

La seguretat industrial té per objecte la prevenció i la limitació de riscos. També la protecció contra incidents i accidents capaços de provocar danys o perjudicis a persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, derivats de l’activitat industrial o de la utilització, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions o els equips, i de la producció, l’emmagatzematge o l’ús de productes industrials.

“Cal tindre en compte —apunta Manuel Rosalén— que a la Comunitat Valenciana són molts els professionals, les organitzacions i les empreses que intervenen en les diverses actuacions establides en els reglaments de seguretat industrial per a avalar-ne el compliment i mantindre les instal·lacions industrials amb un adequat estat de funcionament. I la millor seguretat és la que no es nota, perquè això indica que tot funciona correctament”.

La Direcció General d’Indústria fa anys que treballa per a conscienciar tota la ciutadania respecte a la seguretat industrial. Eixe augment de sensibilitat sobre la matèria té com a objectiu millorar la qualitat en la prestació dels serveis de les empreses en general, assumint que, a més d’una responsabilitat, es tracta d’un element dinamitzador de l’economia.

Consell de Coordinació per a la Seguretat Industrial

Per a identificar les prioritats i les línies de treball a implementar es va constituir en 2018 el Consell de Coordinació per a la Seguretat Industrial. Este consell està actualment presidit per la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes.

A més, formen part d’este organisme representants del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana (Cogiticova); el Col·legi d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV); l’Associació Valenciana d’Entitats d’Inspecció (Aseival); la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval); la Federació d’Empresaris del Metall de la Província d’Alacant (Fempa); la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), així com les organitzacions sindicals de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT) i la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO).

A més de la campanya de sensibilització en els autobusos urbans, destaquen altres actuacions incloses en Pla d’acció per al foment de la seguretat industrial per al 2023, com ara l’organització dels III Premis Seguretat Industrial Comunitat Valenciana; la creació i el desenvolupament d’un simulador 3D interactiu (joc de seguretat industrial), i les jornades de divulgació de la seguretat industrial en les entitats de gestió i modernització i a les universitats de la Comunitat Valenciana i diversos cursos sobre la matèria.