Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

La Generalitat dona suport amb més de 4 milions d’euros a diversos projectes industrials estratègics a la Comunitat Valenciana

11/10/2023
La Generalitat dona suport amb més de 4 milions d’euros a diversos projectes industrials estratègics a la Comunitat Valenciana
  • La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme concedix més de 4 milions d’euros a 5 empreses per a impulsar projectes industrials estratègics a la Comunitat Valenciana
  • S’han considerat estratègics tres projectes la finalitat dels quals és l’obtenció d’hidrogen verd, i dos projectes de valorització de bateries de vehicles elèctrics

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui una resolució de la Direcció General d’Indústria per la qual es resol la convocatòria, per a l’exercici 2023, d’ajudes per a impulsar projectes industrials estratègics a la Comunitat Valenciana. Estes ajudes s’emmarquen en la sisena fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

Esta convocatòria està dirigida a donar suport a la realització de grans projectes empresarials, tant d’inversió com d’investigació industrial i desenvolupament experimental. Estos projectes han de ser executats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. A més, han de seguir objectius que es qualifiquen d’estratègics, com per exemple fomentar la descarbonització de la indústria o suposar un impuls decisiu a un sector emergent.

En total s’han seleccionat com a estratègics 5 dels 10 projectes presentats en esta convocatòria de 2023. Els seleccionats rebran un suport públic de 4.131.863,81 euros per als tres exercicis, amb la qual cosa es posa de manifest la ferma aposta de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme pel desenvolupament d’una indústria d’alt valor afegit, descarbonitzada, resilient i diversificada a la Comunitat Valenciana.

Projectes seleccionats

El primer dels projectes seleccionats és el d’una empresa d’Elx, Greene W2H2 SL. El seu objectiu és l’obtenció d’hidrogen verd a partir de les diverses fraccions de residus biomàssics (principalment restes de poda, biomassa forestal i/o agrícola) i la demostració del seu ús en el sector ceràmic.

També s’ha seleccionat per a rebre suport la proposta de Técnicas Reunidas Internacional SA. Esta companyia desenvoluparà a la Comunitat Valenciana el seu projecte pilot de generació de nous electrolitzadors alcalins dirigits també a produir hidrogen verd in situ en el clúster ceràmic. Este projecte es focalitzarà en les indústries de fabricació de rajoles i de frites ceràmiques, incrementant l’autosuficiència energètica d’estes instal·lacions mitjançant l’ús d’hidrogen renovable com a combustible.

Les ajudes també aniran destinades a finançar el projecte presentat per l’Associació Nacional de Fabricants de Frites, Esmalts i Colors Ceràmics (ANFFECC). Es tracta d’un projecte pilot dirigit a la descarbonització del sector de frites ceràmiques. Esta iniciativa se centra en el desenvolupament experimental, dins d’una planta de producció, d’un nou sistema de forns i cremadors per a frites que funcionen, almenys parcialment, amb hidrogen verd, tot això amb l’objectiu de la posterior transferència d’eixos coneixements innovadors a tot el sector ceràmic.

Paral·lelament, s’han considerat estratègics dos projectes dirigits a desenvolupar a la Comunitat Valenciana un nou sector industrial emergent, el de la valorització de bateries de vehicles elèctrics.

D’una banda, la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme subvencionarà el projecte d’una empresa alacantina, Tera Batteries Recycling SL. La finalitat que té és implementar una planta pilot de desencadellat i caracterització de bateries de vehicle elèctric al final de la seua vida útil, per a facilitar-ne el reciclatge i la valorització.

D’altra banda, amb este mateix objectiu, la Conselleria donarà suport al projecte de l’empresa valenciana Batteryfly Smart Energy SL, que desenvoluparà una nova unitat de negoci industrial que proporcione la possibilitat de reciclar i reutilitzar bateries d’automoció i mobilitat cap a una segona vida, com per exemple mitjançant el seu ús en generadors d’energia o estacions de recàrrega.

Totes les empreses i entitats beneficiàries tenen fins a finals de 2025 per a executar els respectius projectes i justificar davant de la Conselleria els costos realitzats i els resultats obtinguts, de manera que l’Administració valenciana anirà fent els pagaments en cada anualitat segons el grau de desenvolupament que tinguen.

Galeria d'imatges