Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Ajudes a pymes

El Consell amplia fins al 5 de desembre el termini per a justificar les ajudes dirigides a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes

17/10/2023
  • La convocatòria s'emmarca en el Pla estratègic de la indústria valenciana

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), la resolució per la qual amplia fins al 5 de desembre de 2023 la data perquè les empreses presenten la documentació justificativa de la convocatòria d'ajudes dirigides a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Esta convocatòria d'ajudes pertany a la sisena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, que pretén ser un full de ruta de desenvolupament de cada sector industrial de la Comunitat Valenciana, de caràcter operatiu i aplicable.

El motiu d'esta ampliació de termini es deu al fet que actualment s'està tramitant una modificació pressupostària amb l'objectiu de poder atendre les empreses del llistat de reserva de la resolució de data 1 d'agost de 2023.

Davant de la impossibilitat material de poder complir amb els terminis a les empreses que s'incloguen en la resolució addicional de l'exercici 2023, s'ha procedit a ampliar els terminis per a acreditar la realització de pagaments, de sol·licitud d'ampliació per a la posada en funcionament dels actius subvencionats, així com de sol·licitud per a l'autorització de modificacions de projecte, sense que en cap cas se supere la data màxima indicada.

No obstant això, amb la sol·licitud prèvia motivada, la Direcció General d'Indústria podrà autoritzar l'ampliació del termini per a la posada en funcionament de tots o alguns dels actius subvencionats, fins a un màxim de 9 mesos, comptats des de la data de finalització del termini màxim per a presentar la documentació justificativa de la subvenció.