Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Curs 2022-2023

Educació adjudica els premis professionals de Música i Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2022-2023

24/10/2023
  • 2 premiats són d’Alacant, 8 de València i 2 de Castelló
  • Els premiats van finalitzar durant el curs 2022-2023 els ensenyaments professionals de música o de dansa
  • El reconeixement constarà en l’expedient acadèmic de l’alumnat guardonat

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Centres, ha concedit els premis professionals de Música i Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2022-2023 a 12 alumnes que han conclòs els ensenyaments professionals de música o de dansa en les diverses especialitats en conservatoris o centres autoritzats d’ensenyaments artístics professionals de la Comunitat.

Del total de l’alumnat al qual s’ha concedit este premi, en corresponen 2 a la província d’Alacant, 8 a la província de València i 2 a la província de Castelló.

L’alumnat premiat, que va finalitzar durant el curs 2022-2023 els seus ensenyaments artístics professionals, rebrà un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la Conselleria.

A més, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació promourà que l’alumnat premiat puga realitzar la interpretació d’un repertori propi de la seua especialitat dins de la programació d’una sala representativa de la Comunitat Valenciana, així com la seua participació, quan siguen convocats en la fase nacional dels premis corresponents a les seues especialitats.

Així mateix, l’obtenció d’este premi es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat mitjançant diligència específica, amb la denominació de Premi Professional Autonòmic de Música i Premi Professional Autonòmic de Dansa, segons corresponga.

Des de la Conselleria d’Educació es vol felicitar totes les persones premiades pel seu esforç i vàlua.