Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Transició energètica

Ivace Energia rep 143 sol·licituds per a desenvolupar instal·lacions d’autoconsum elèctric en règim de comunitats d’energia

28/10/2023
  • L’Institut compta amb una línia d’ajudes específica, dotada amb 5 milions d’euros per a impulsar projectes renovables en esta classe de comunitats
  • Les comunitats energètiques permeten que la ciutadania i les empreses es puguen organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia
     

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha rebut 143 projectes per a acollir-se a la línia d’ajudes per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables.

El total de les iniciatives rebudes és per a la implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques i la majoria, 64, es preveu que es duguen a terme a la província de València. A Castelló està previst desenvolupar 42 projectes, i, finalment, la província d’Alacant aglutina els 37 projectes restants.

Ivace Energia dona suport, amb un màxim del 45 %, al cost dels projectes de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, a partir d’energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d’energies renovables, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

Es tracta d’una línia, tal com ha explicat el director general d’Energia, Manuel Argüelles, dirigida a “qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com comunitats de propietaris i cooperatives”.

A través de les comunitats energètiques, ha explicat el titular d’Energia, la ciutadania i les empreses “es transformen en part activa del sistema”, ja que es poden organitzar per a “produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat”.

Per al titular d’Energia, les comunitats energètiques locals són un element important en la transició energètica, perquè constituïxen una “peça essencial per a aconseguir la descentralització i la democratització dels sistemes energètics”.

Les comunitats d’energia i l’autoconsum, tant individual com col·lectiu, “impliquen canvis profunds en el model energètic”, el seu desenvolupament en les empreses “repercutix directament en la millora de la seua competitivitat i, en el cas de les llars, ajuda a l’estalvi en la factura d’energia”.

La major part de sol·licitants, el 33,3 % del total, són ajuntaments de la Comunitat Valenciana; seguits de cooperatives, que representen el 23,4 %, i comunitats de propietaris, el 21 % del total. Les associacions, per la seua banda, representen el 18,5 % i les empreses, el 2 %.

Característiques del programa

Ivace Energia subvenciona un màxim del 45 % del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a la generació i l’autoconsum col·lectiu. No obstant això, la intensitat de l’ajuda es podrà incrementar un màxim de 10 punts percentuals en el cas de les mitjanes empreses i un màxim de 20 punts percentuals per a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

Es considera comunitat energètica renovable l’entitat jurídica que es base en una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres, situats en les proximitats dels projectes propietat de l’agrupació, que siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, incloent-hi els municipis, i que desenvolupen projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera, en lloc de guanys financers.