Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Esport escolar

Esport destinarà 1,2 milions d'euros en ajudes a projectes d'esport, activitat física i salut en centres educatius per al curs 2023-2024

28/10/2023
  • L'objectiu és fomentar i donar suport als centres de Primària i ESO que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu
  • Luis Cervera destaca que les ajudes responen a l'objectiu de la Vicepresidència per a impulsar l'esport en la societat valenciana

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport destinarà 1,2 milions d'euros en ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana per a realitzar projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) durant el curs 2023-2024. Les ajudes s'executaran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de 2024.

L'objectiu d'estes subvencions és fomentar i donar suport als centres que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu, a través de programes que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre durant este curs, i que siguen aprovats pel claustre i el consell escolar. Així mateix, també serviran per a ajudar a la implantació de la persona coordinadora del PEAFS en estos col·legis.

El director general d'Esport, Luis Cervera, ha destacat que estes ajudes "complixen un dels objectius que s'ha marcat la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport per a impulsar l'accés a l'activitat esportiva de tota la societat, tant pels beneficis que practicar-la genera sobre la salut com pels valors que promou, com l'esforç, la companyonia, la disciplina, la competitivitat i la constància".

En este sentit, ha destacat la importància que té el foment de l'activitat física des d'edats primerenques, amb la finalitat de generar en la població més jove uns hàbits de vida saludables perquè puguen perdurar al llarg de la seua vida.

Podran sol·licitar estes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana i els privats concertats que impartisquen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Cal destacar que els centres beneficiaris seran reconeguts com a centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport (CEPAFE).

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de presentar-se per part dels centres de manera telemàtica i el termini finalitzarà el pròxim 30 de novembre de 2023.

En estes haurà de figurar, entre d'altres, les dades del PEAFS que es promourà i la previsió de cost, incloent-hi el pla d'activitats físiques i esportives previstes, el calendari de realització d'estes, periodització i distribució horària i el nombre total d'hores dedicades al projecte.

Així, haurà d'informar-se sobre les activitats extraordinàries organitzades durant el temps de l'esbarjo, així com programades fora de l'horari lectiu i les associades al projecte i que es desenvolupen en el menjador per part de monitors i monitores amb la finalitat de fomentar els hàbits d'alimentació saludable i altres accions específiques relacionades amb els hàbits de vida saludables i l'educació en valors relacionats amb l'esport.

La sol·licitud haurà de detallar, així mateix, el nombre d'alumnes a què estan dirigits els PEAFS i les seues característiques, recursos humans que s'assignaran i responsabilitat de les diferents persones, el grau de participació del professorat i membres de la comunitat educativa i esportiva o si hi ha participació de personal extern al centre.

També s'hauran de detallar quines són les instal·lacions previstes, equipament esportiu i material disponible i una descripció dels espais en què es duran a terme o les accions destinades a la formació del personal tècnic esportiu i a la coordinació del PEAFS, entre altres aspectes.