Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Indústria audiovisual

El Consell concedix ajudes per a l’impuls de la indústria audiovisual per 5 milions d’euros a cinc pel·lícules, amb un retorn de quasi 26 milions

29/10/2023
  • Les subvencions de concurrència competitiva destinades a promoure un nou model econòmic de la indústria audiovisual sumen en total 5 milions d’euros per als exercicis 2023, 2024 i 2025
  • Nuria Montes anuncia que el total del pressupost de les produccions beneficiàries de les ajudes de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme arriba als 37.530.432,00 euros 

L’import màxim de l’ajuda de la Generalitat a les empreses productores per este concepte és d’1,5 milions. Esta ajuda és compatible amb altres aportacions públiques. A més, cal tindre en compte que només es tenen en consideració les despeses de producció i postproducció, no les de desenvolupament, i sempre s’ha de tractar de despeses incorregudes després de la publicació de les bases de la convocatòria que es publica anualment.

En este exercici, les empreses beneficiàries d’estes subvencions han sigut: la productora Surfilm Orwell, per a realitzar la pel·lícula titulada Orwell; Misent Producciones SL, per a la pel·lícula El cautivo; Imperfect Films, per a la pel·lícula Mala influencia; Hampa Studio per a la pel·lícula Chica y lobo, i Hampa Studio per a la pel·lícula Caza sabores. El total del pressupost d’estes produccions arriba als 37.530.432,00 euros.

Les productores podran justificar les despeses en tres anualitats. Per això, en esta edició, les subvencions de concurrència competitiva a fons perdut destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual sumen, en total, 5 milions repartits en eixes tres anualitats. Este import és el 25 % de la despesa que està previst que faran a la Comunitat Valenciana les cinc pel·lícules beneficiàries d’estes ajudes.

El sector audiovisual a la Comunitat Valenciana

A la Comunitat Valenciana el sector audiovisual es caracteritza per una reduïda grandària mitjana de les seues empreses i per la reducció de la dimensió respecte a la situació anterior a la crisi que va començar en 2008. Així ho exposen els informes de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) sobre el sector audiovisual valencià.

En 2019 el sector audiovisual valencià estava format per 780 empreses, cosa que suposava un 7,8 % del total del sector a Espanya. El sector té un pes inferior al que seria raonable, ateses les potencialitats que té la Comunitat. Per exemple, un clima i uns paisatges naturals, rurals i urbans que presenten unes amplíssimes possibilitats per al sector audiovisual.

També disposa d’infraestructures i serveis que oferixen facilitats per a un desenvolupament econòmic del qual pot formar part una activitat audiovisual de pes.

“Per tot això —com assenyala Nuria Montes—, des del Govern Valencià es vol contribuir al creixement sectorial audiovisual i, amb això, impulsar el model productiu autonòmic, fomentant el desenvolupament de les capacitats i els recursos disponibles”.

A més, ha argumentat que es pretén atraure-hi agents nacionals i estrangers, que aporten a la indústria audiovisual valenciana el seu coneixement i els recursos tècnics en les pràctiques més avançades de la indústria audiovisual internacional.

“Cal afegir-hi, a més, que el sector audiovisual és element vertebrador i de cohesió del territori, és transmissor de la cultura i la llengua en el seu àmbit d’influència, és canal de transmissió d’informació i coneixement, és espai d’entreteniment i de trobada entre les persones”, ha conclòs la consellera.