Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb la Diputació de Castelló amb un import de 22.000 euros per a impulsar la transformació digital de les empreses

03/11/2023
  • La finalitat és impulsar, promoure i publicitar la digitalització de les petites i mitjanes empreses, així com microempreses

El Consell ha aprovat un acord de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i la Diputació de Castelló per a fomentar i impulsar diverses actuacions conjuntes en matèria d'innovació i transformació digital de les companyies de la Comunitat Valenciana, tant petites i mitjanes empreses com microempreses.

La finalitat d'este conveni de col·laboració és impulsar, promoure i publicitar la digitalització de les petites i mitjanes empreses, així com microempreses. Tot això, emmarcat en un projecte basat en la digitalització de l'economia valenciana.

L'objectiu de l'acord de col·laboració és impulsar el desenvolupament econòmic a través de la innovació. Es pretén així finançar actuacions orientades a la transformació digital de les empreses de la Comunitat Valenciana amb un pressupost de 22.000 euros. Les activitats estan enfocades a la millora de la competitivitat, a més d'estudiar la maduresa digital de les empreses valencianes.

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme té les competències en matèria d'indústria, energia, sectors productius, investigació i innovació tecnològica, comerç interior i exterior, fires sectorials, així com activitats promocionals, artesania, consum i turisme en l'àmbit de la Generalitat.

Les entitats involucrades han manifestat l'interés comú i la voluntat d'afavorir la innovació i la transformació digital, en el marc de l'agenda Espanya Digital 2026, conscients del que suposarà per a l'economia valenciana.

Requisits del projecte

Pel que fa a les activitats que formen part del conveni de col·laboració, s'impulsarà l'organització de tallers, accions formatives, jornades, fires i un altre tipus d'esdeveniments, que servisquen d'impuls i promoció de les empreses valencianes i la seua transformació digital.

El projecte justificatiu ha de contindre la informació següent: una memòria tècnica justificativa que indique les activitats realitzades, així com els resultats obtinguts. S'ha d'incloure de manera detallada informació sobre el desenvolupament i el grau d'emplenament d'este projecte.

També s'ha de reflectir l'objecte i finalitat del projecte i les actuacions relacionades amb este, així com el seu contingut i resultat; el pla de treball amb referència concreta a cada acció; la descripció detallada dels conceptes i la seua justificació.

El termini de justificació per part de les empreses finalitza el 30 de novembre de 2023.