Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Pressupostos 2024

Nuria Montes presenta uns pressupostos que oferixen “estabilitat i certitud” als agents econòmics i a la ciutadania

08/11/2023
Nuria Montes presenta uns pressupostos que oferixen “estabilitat i certitud” als agents econòmics i a la ciutadania
  • En Innovació s'intensifica el suport a la concurrència competitiva, eliminant les subvencions nominatives
  • El Pla per a la reindustrialització 2024-2028 pretén donar suport a les pimes i millorar la competitivitat
  • El programa CREA COMERÇ subvenciona actuacions destinades a la modernització del comerç de proximitat 
  • Després de la derogació de la taxa turística, el següent objectiu d'este sector serà encaminar-se cap a la desestacionalització

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha presentat davant de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts el projecte de llei dels pressupostos de la seua conselleria per a l’any 2024, dels quals ha destacat que s’han dissenyat “fent un exercici de responsabilitat” sota els principis de “simplificació, reorganització i moderació de la despesa”.

Així mateix, la consellera Nuria Montes ha declarat que l’elaboració del pressupost respon a un augment de la coherència en la planificació de polítiques públiques, que es reflectix en l’optimització dels recursos existents, la reducció de les despeses supèrflues i una gestió eficient que oferisca a la ciutadania i els agents econòmics “estabilitat i certitud”.

“El meu compromís amb els ciutadans de la Comunitat Valenciana és que amb menys pressupost, farem molt més. Són uns pressupostos realistes”, ha assegurat Montes, “per primera vegada en huit anys la Comunitat Valenciana té uns pressupostos seriosos, responsables, sense ingressos ficticis i que eviten llastrar les generacions futures”.

En eixe sentit, Montes ha explicat que en la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme s’ha optat per mantindre, i fins i tot incrementar, partides essencials, mentre que s’han eliminat aquelles més ideològiques i que no tenien cap mena de retorn ni econòmic ni social per als valencians. “El Botànic ens va deixar una Comunitat líder en deute i dèficit, amb escassa execució de projectes, nosaltres farem un canvi de paradigma de gestió, passarem dels anuncis als fets”.

Les principals línies pressupostàries per àrees estratègiques són:

Innovació: Eliminació de les subvencions nominatives

En matèria d’Innovació s’intensifica el suport a la concurrència competitiva, alhora que s’eliminen les subvencions nominatives. “Som conscients que la innovació i la transformació digital són les palanques bàsiques transformadores del nostre territori, i ferramentes necessàries per a incrementar la productivitat”, ha subratllat Nuria Montes.

La dotació per al programa destinat a afavorir la innovació als municipis de la Comunitat Valenciana s’incrementa en 500.000 euros fins a arribar als 4 milions. A més, s’incorpora una línia de 3,5 milions per a fomentar la producció d’obres audiovisuals i s’incorporen tres noves línies d’ajudes destinades a la posada en marxa d’un LAB d’innovació en turisme, per a afavorir la compra pública innovadora, i una última per a fomentar la innovació en el sector aeroespacial.

L’Agència Valenciana de la Innovació elimina totes les subvencions nominatives, mantenint l’esforç relatiu a la despesa en les principals ajudes de concurrència competitiva, i s’introduïx un nou programa de suport a l’assimilació de tecnologies avançades i la seua difusió al sistema valencià d’innovació.

Dins d’esta àrea també es preveuen partides destinades a l’impuls de la digitalització, l’adopció de la intel·ligència artificial i el suport financer a projectes d’innovació i innovació tecnològica en pimes i micropimes; actuacions en atenció a reduir la bretxa digital; suport a tres projectes del Digital Europe Programme, o afavorir la creació d’una xarxa d’emprenedoria digital entre les diverses regions espanyoles per a afavorir iniciatives empresarials conjuntes vinculades al desenvolupament de noves tecnologies.

Indústria: Estratègia per a la reindustrialització de la Comunitat Valenciana 2024-2028

El Pla per a la reindustrialització compta, entre altres, amb els eixos següents: reducció de les despeses de funcionament, increment del suport directe a la inversió productiva de les pimes, increment de suports al teixit associatiu industrial per a millorar la competitivitat i desenvolupar una política de clústers, i la configuració d’una línia de concurrència competitiva que impulse projectes industrials estratègics per a la reindustrialització de l’economia autonòmica.

La consellera Nuria Montes ha declarat que “el Pla de reindustrialització ja està en procés i compta amb una dotació de 51,5 milions, perquè al final d’esta legislatura el pes de la indústria a la Comunitat Valenciana passe a representar un 20 % del PIB”.

A més, el nou pressupost suposa un increment del 150 % dels fons destinats a projectes estratègics, que passa de 4 a 10 milions; la dotació per a ajudes que milloren la infraestructura i els serveis en espais industrials arriba als 32 milions. Com a novetat s’introduïx un fons de 3 milions per a la formació especialitzada en matèria de bateries i un altre de 4 milions per a fomentar la millora energètica en la fabricació ferroviària.

D’altra banda, en matèria d’energia s’incrementa als 5 milions el fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana. També sobrepassa els 8 milions el pressupost per al foment de les energies renovables i els biocarburants.

Finalment, en l’àmbit de la internacionalització, s’incrementa el pressupost destinat a donar suport a la capacitat de competir de les empreses valencianes en diversos mercats, i es destina un total de 42,73 milions i s’aposta perquè totes les accions de foment de l’emprenedoria s’impulsen a través de convocatòries en concurrència competitiva.

Comerç: Revitalitzar els centres urbans amb el programa CREA COMERÇ

En l’àrea Comerç destaca el programa CREA COMERÇ, que amb un pressupost de 9 milions d’euros subvenciona actuacions destinades a modernització, innovació i millora de la competitivitat del comerç local. “El comerç de proximitat és el motor de les nostres ciutats, revitalitza els centres urbans, reté població i atrau el turisme”, ha assenyalat Nuria Montes.

També el pressupost preveu fons per a la protecció dels consumidors, que arriben als 5,7 milions d’euros, destinats, entre altres accions, a posar en marxa el Pla de comerç segur al consumidor.

Turisme: Cap a una progressiva desestacionalització

Després de la derogació de la taxa turística, l’objectiu següent d’este sector serà encaminar-se cap a la desestacionalització. “Per a este Consell el turisme és un ambaixador de la nostra Comunitat, una oportunitat de desenvolupament econòmic, un guardià del nostre patrimoni i una finestra al món, per la qual cosa treballarem incansablement per a promoure i protegir esta indústria vital”, ha assegurat la consellera.

Per a aconseguir este fi, en els pressupostos per a l’any 2024 es preveu la pròrroga del Bo Viatge, amb una inversió de 12,5 milions d’euros; la realització d’accions concretes per a millorar la desestabilització, amb 1,4 milions, i s’incrementa un 4 % la línia destinada a la realització de grans esdeveniments musicals, esportius i culturals a la Comunitat Valenciana, que arriba als 7,1 milions d’euros.

Una altra de les línies d’actuació de la Conselleria implica millorar la competitivitat i la qualitat del sector turístic a través del programa CreaTurisme, i incentivant el turisme promocional a través de la col·laboració amb les entitats més representatives del sector.

Finalment, una de les línies que més augmenta és la relativa al programa de beques d’especialització turística, que es duplica respecte a l’any anterior i arriba als 320.000 euros.

Galeria d'imatges