Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Un total de 22.564 persones s’han presentat a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

18/11/2023
Un total de 22.564 persones s’han presentat a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Les proves augmenten la participació respecte a 2022
  • Més del 65 % de les persones inscrites són dones
  • La JQCV ja ha fet públiques les notes del C1 i al voltant del 28 de novembre es publicaran les dels nivells A2, B1, B2 i C2

Un total de 22.564 persones s’han presentat a les proves certificadores de nivell de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) en l’any 2023, la qual cosa implica un increment de 759 persones respecte a l’any anterior, tot i que la matrícula d’enguany ha sigut un 3 % inferior a la del 2022.

La mitjana de presentats ha sigut del 60 % de les persones inscrites. El nivell de participació més alta és el C1, amb un 69 %, i, per contra, el més baix és el B2, amb un 56 %. Al llarg del mes d’octubre i el primer dissabte del mes de novembre, les persones que es van inscriure en les proves de valencià han anat passant per les diverses parts de les proves. El primer dissabte, 14 d’octubre, van tindre lloc les àrees escrites de tots els nivells A2, B1, B2, C1 i C2. El dissabte següent, 21 d’octubre, van ser les proves orals del nivell C1; el següent, els nivells A2, B1 i B2, i el 4 de novembre, el C2.

La distribució dels orals en els dissabtes posteriors ha permés que les persones participants conegueren prèviament els resultats obtinguts en les primeres àrees, que són les de comprensió oral i escrita, i la de continguts lingüístics. Una vegada incorporats els resultats de l’àrea oral, en l’A2 n’hi ha un 72 % que les ha superades; en el B1, un 66 %; en el B2, un 61 %; en el C1, el 59 %, i en el C2, el 57 %.

Les proves referents a esta convocatòria, com ocorre de manera habitual, són les dels nivells C1 i C2, que es mantenen per damunt dels 17.000 i 10.000 i representen el 51 % i el 21 % de les persones participants, respectivament. La majoria de les persones inscrites són dones, més del 65 %, en alguns nivells el 70 %. La mitjana és 32,05 % d’hòmens i el 67,95 % de dones.

Cal indicar que hi ha hagut un únic període d’inscripció i, per tant, estes dades en fan referència de manera unívoca.

Pel que fa als trams d’edat, hem de fer constar que en el nivell A2 el 57 % de les persones tenen entre 41 i 60 anys, mentre que el 28 % té entre 21 i 40. En el C2, la proporció és inversa, un 24 % té entre 41 i 60, mentre que el 66 % té entre 21 i 40.

Una vegada corregides les àrees escrites, la JQCV ja ha fet públiques les notes del C1 i al voltant del 28 de novembre es publicaran les dels nivells A2, B1, B2 i C2.

JQCV RESULTATS
 

Documents

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

TALL DEL DG DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA IGNACIO MARTÍNEZ