Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Educació publica el Pla anual de formació del professorat per a promoure l'actualització i el desenvolupament professional del personal docent

17/11/2023
  • El DOGV de hui publica la resolució que regula el Programa anual de formació permanent de centre (PAF) del curs 23-24
  • L'objectiu és el desenvolupament de les competències del professorat per a la millora de l'èxit escolar, social i personal del seu alumnat 
     

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha publicat en el DOGV la resolució del Pla anual de formació del professorat per a este curs 2023-2024 amb l'objectiu de promoure l'actualització i el desenvolupament professional del personal docent.

La resolució regula el Programa anual de formació permanent de centre (PAF), la sol·licitud de les modalitats formatives projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball i la dotació de recursos econòmics addicionals per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat.

La subdirectora general de Formació del Professorat, Nuria Soler, ha assenyalat que esta resolució “reflectix els aspectes fonamentals de la nostra concepció de la formació permanent del professorat, aspecte fonamental, ja que els i les docents són el pilar del nostre sistema educatiu i de qui depén, en gran manera, la qualitat de l'educació de l'alumnat de la nostra Comunitat”.

“La Conselleria d'Educació en esta convocatòria assenyala les línies prioritàries de formació del professorat. Els centres planifiquen activitats de desenvolupament professional i es formen, amb el suport dels CEFIRE, en les seues necessitats concretes, detectades a través de processos de reflexió i avaluació compartides”, ha afegit. 

L'objectiu d'este pla és millorar la qualitat de l'educació de l'alumnat de la Comunitat i la construcció d'una societat més justa i equitativa a partir de l'actualització de docents en les últimes metodologies i tecnologies educatives.

El Pla anual de formació del professorat és una mostra del compromís de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació amb la millora contínua de l'educació en la Comunitat, fomentant l'aprenentatge i l'especialització dels docents per a la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge en els centres educatius. 

Des de la Conselleria d'Educació s'aposta per invertir en el futur de l'educació i es reconeix el paper fonamental que juguen els docents en la formació de l'alumnat. 

Talls de veu relacionats

Declaraciones de la sudirectora general de Formación del Profesorado, Nuria Soler