Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
CMCV

Cultura cessa el gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, “per irregularitat i mala praxi en la seua gestió”

21/11/2023
  • El Consell General del Consorci acorda l'extinció del contracte i cessament del gerent “per transgressió de la bona fe contractual”

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, ha comunicat el cessament del gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), José Luis Pérez Pont, adoptat pel Consell General este dimarts “davant de les irregularitats i mala praxi comeses en la seua gestió”.

El Consell General ha acordat extingir el contracte i cessament del gerent “per transgressió de la bona fe contractual”, causa recollida en l'article 54.2.d de l'Estatut dels Treballadors en relació amb l'article 12 del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, amb efectes l'endemà, el 22 de novembre 2023.

Paula Añó ha explicat que “estem davant d'un cessament disciplinari decidit després d'assumir la nostra tasca de govern, comprovar l'existència d'irregularitats i conéixer en profunditat el funcionament i la situació dels organismes públics adscrits a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport”.

Durant eixe procés, “s'ha comprovat que un dels gerents del sector públic, en este cas Pérez Pont, acumulava diversos informes d'intervenció i auditoria desfavorables que s'han succeït de manera constant i reiterada”, ha assegurat la secretària autonòmica.

En concret, Añó s'ha referit als informes de la Sindicatura de Comptes, la Intervenció de la Generalitat i les firmes auditores de suport. D'igual manera, ha detallat que s'han detectat incompliments en la contractació de béns i servicis, condemna per dany al patrimoni (claustre ‘graffitejat’) i conflicte amb la plantilla per l'aprovació del Consell General, el desembre de 2017, d'una RPT per a traure a concurs les places dels treballadors del CMCV.

“S'han detectat greus irregularitats i males pràctiques en l'exercici de les seues funcions pel gerent, per la qual cosa, des del punt de vista de la responsabilitat de govern, no se'l pot mantindre en el càrrec en cap concepte”. “Som un govern que ha vingut a fer una gestió rigorosa i eficaç”, hi ha afegit.

Tots estos aspectes, que es comproven “fefaentment en els informes adjunts que es troben en poder dels membres del Consell General”, constituïxen “un greu incompliment de les seues obligacions especificades”, contingudes en l'article 13.2 dels estatuts del Consorci, i revelen “arbitrarietat en la presa de decisions, ja que, de manera continuada, s'incomplix la normativa aplicable”. 

També ha justificat la pèrdua de confiança del Consell General en el gerent quan ha conegut un informe de l'Institut Valencià de Restauració i Conservació (IVCR+i) que posa de manifest “el mal estat” de les obres d'art adquirides en virtut del Pla d'incentiu d'art contemporani, depositades en un magatzem de Riba-roja “sense condicions de conservació, incomplint la normativa de preservació i manteniment d'estes, segons disposa la normativa de l'ICOM, per la qual cosa es troben en franca i progressiva deterioració”.

Talls de veu relacionats

Declaraciones de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó