Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell destina 90 milions d'euros per a la implantació i el desenvolupament de la fàbrica de bateries en Parc Sagunt II

28/11/2023
  • El Ple del Consell aprova un decret que regula la concessió directa d'una subvenció directa a Power HoldCo Spain SAU per al període 2023-2027
  • La planta de producció de cel·les de bateries a Sagunt permetrà la transformació sostenible del sector automobilístic

El Consell ha aprovat un decret que regula la concessió directa d'una subvenció a Power HoldCo Spain SAU per a la implantació i desenvolupament de la seua fàbrica de cel·les de bateries en Parc Sagunt II. Esta ajuda, que s'atorga amb caràcter excepcional i per raons d'interés públic de tipus econòmic i social per a la seua execució en el període 2023-27, té un import màxim de 90 milions.

El Govern Valencià considera que la construcció de la fàbrica de cel·les de bateries és d'extraordinari interés per al desenvolupament socioeconòmic regional i nacional en la mesura en què contribuirà significativament a la millora de l'eficiència industrial, el desenvolupament econòmic i la cohesió social en la Comunitat Valenciana.

Per part de la Generalitat i per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió d'esta subvenció, s'ha tramitat el corresponent expedient de generació de crèdits, per tractar-se de fons procedents dels pressupostos generals de l'Estat amb caràcter finalista. 

Cal tindre en compte que el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, del Govern d'Espanya, va establir, a fi de donar suport a projectes que faciliten el desenvolupament de l'ecosistema del vehicle elèctric i connectat, la concessió directa a la Comunitat Valenciana d'una subvenció amb càrrec al Pressupost General de l'Estat de 2023 per import de 90 milions d'euros, per a la implementació d'un instrument de suport a projectes per al desenvolupament d'una fàbrica de bateries.

Posteriorment, el 27 de març de 2023, d'acord amb l'esmentat Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, per ordre de la persona titular del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, modificada en data 13 de novembre de 2023, es va resoldre concedir a la Comunitat Valenciana una subvenció nominativa per import de 90 milions d'euros, amb càrrec al pressupost de despeses del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a l'aprovació durant 2023 d'un instrument d'ajudes que permeta la implantació i el desenvolupament en el territori valencià d'una fàbrica de bateries.

Planta de producció de cel·les de bateries

El grup Volkswagen està especialitzant-se en els últims anys en el desenvolupament d'activitats relacionades amb la cadena de valor de les bateries a través de l'empresa europea PowerCo ES, que compta actualment amb dos gigafactories a Europa i una tercera al Canadà.

La planta de producció de cel·les de bateries contribuirà a la transformació sostenible del sector automobilístic espanyol i a la consecució dels objectius mediambientals de la UE a través de mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat en la producció de cel·les, així com a través de la minimització d'emissions.

D'esta manera, la proposta de la instal·lació de PowerCo a Espanya permetrà produir 40 GWh de cel·les a l'any, amb una producció de més de 500.000 vehicles elèctrics, i té l'ambició de descarbonitzar el sector de la mobilitat i garantir el posicionament d'Espanya com a líder de l'electromobilitat al sud d'Europa.