Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova la tramitació d'urgència del decret que modifica la regulació de la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials

05/12/2023
  • Mitjançant esta modificació s'ampliaran els terminis perquè els centres puguen aplicar els requisits establits en la normativa 
  • El Consell respon així a la demanda del sector davant de la impossibilitat de complir amb els temps i consensua amb els centres els nous termes

 

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d'urgència en la tramitació del decret pel qual es modifica la norma que regula la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.  

El decret 27/2023, de 10 de març, que es modificarà per tramitació d'urgència, descriu, ordena i concentra la normativa d'aplicació als centres en matèria de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i regularà les seues característiques, condicions funcionals, estructurals, materials i de personal, i els requisits necessaris per a la seua posada en marxa i funcionament com a part d'un sistema organitzat i articulat. 

Des de la seua entrada en vigor fa huit mesos i després d'analitzar els diferents terminis que establix el decret perquè els centres de serveis socials apliquen els requisits que preveu, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha constatat, tal com li ha traslladat el mateix sector afectat, la dificultat o impossibilitat de compliment d'estos temps, per la qual cosa resulta oportuna i necessària la seua modificació.

Per este motiu, i amb la finalitat d'oferir una resposta amb terminis raonables i consensuats amb el sector de recursos de serveis socials, es considera fonamental que la tramitació del nou decret, que modifique i establisca períodes d'adaptació més extensos, es produïsca com més prompte siga possible.