Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
Aules transformadores

Educació promou un aprenentatge personalitzat adaptat a l'entorn digital a través del projecte ‘Aules transformadores’

09/12/2023
  • En les pròximes setmanes s'inauguraran aules a València, Torrent i Xàtiva
  • ‘Aules transformadores d'espais i metodologies educatives’ es desenvolupa en tres fases fins a 2024

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Subdirecció General de Formació del Professorat, promou el projecte ‘Aules transformadores d'espais i metodologies educatives’, l'objectiu del qual és impulsar un aprenentatge personalitzat, basat en pedagogies innovadores i adaptat a l'entorn digital.

Per a fer-ho, esta iniciativa es focalitza en tres aspectes fonamentals, que són la metodologia, l'ús de les tecnologies a les aules i la creació d'espais flexibles i inclusius. Amb estes ferramentes es busca incentivar en l'alumnat el desenvolupament de noves competències.

Metodologia activa

Per a ajudar el professorat a realitzar una transformació en el disseny, gestió, implementació i avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge al llarg del curs escolar, la Conselleria, en col·laboració amb els centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana (Cefire), impartix en tot el territori valencià cursos de formació sobre metodologies actives concordes amb les demandes actuals del sistema educatiu.

En esta metodologia l'enfocament de l'aprenentatge se centra en l'alumnat i, per tant, és personalitzat i autodirigit per a contribuir al desenvolupament d'habilitats demandades en l'actualitat, com el pensament crític, la col·laboració en xarxes, el lideratge influent, l'agilitat i l'adaptabilitat, entre d'altres.

L'adaptació dels mètodes d'ensenyament a l'entorn digital, així com la integració de la tecnologia en les dinàmiques de la classe presencial o la creació d'espais flexibles i inclusius, capaços de promoure enfocaments didàctics innovadors, formen també part del projecte 'Aules transformadores'.

Estes aules funcionen com a laboratoris d'innovació per a mostrar a la comunitat educativa noves possibilitats d'organització dels espais educatius.

‘Aules transformadores d'espais i metodologies educatives’ es desenvolupa en tres fases. La primera, que s'ha dut a terme entre 2022 i part de 2023, ha servit per a donar a conéixer al personal docent este nou concepte educatiu, dissenyar una xarxa d'aules transformadores i posar en marxa alguna instal·lació.

Pel que fa a la segona fase, que és la que es desenvolupa actualment, el passat 22 de novembre la Generalitat va inaugurar l'aula de Sagunt, que se sumarà a altres tres més, les inauguracions de les quals estan previstes en les pròximes setmanes a València, Torrent i Xàtiva.

A més de l'obertura d'estes noves aules, esta segona fase preveu la implementació d'un catàleg d'activitats formatives basades en una metodologia activa.

Finalment, la tercera fase del projecte, que es prolongarà al llarg de 2024, continuarà fomentant la posada en marxa del catàleg d'activitats formatives dels Cefire i la transformació dels centres educatius per a adaptar-los a l'ús de les noves metodologies. En esta tercera etapa està prevista la inauguració d'aules transformadores a Castelló de la Plana, la Nucia, Elx, Alzira i Alcoi.