Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Ajudes

El Pla Conviure de la Vicepresidència Segona concedix 113 ajudes per a la rehabilitació d'edificis i regeneració d'entorn urbà en municipis

07/12/2023
  • Este pla destina 25 milions d'euros a revitalitzar el parc urbà dels pobles
  • De les ajudes concedides, 50 corresponen a entitats locals de la província de València; 32, d'Alacant, i 31, de Castelló

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través del Pla Conviure, ha concedit 113 ajudes per a rehabilitar edificis i adequar l'entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana.

La Vicepresidència destina al Pla Conviure un total de 25 milions d'euros, la qual cosa suposa un suport important a les entitats locals per a rehabilitar el seu patrimoni urbà o edificat.

De les 113 ajudes concedides, 50 corresponen a entitats locals de la província de València; 32, d'Alacant, i 31, de Castelló. En total s'hi van presentar 251 sol·licituds, de les quals 66 han sigut denegades per incompliment de les bases, per desistiment de l'interessat o per no aportar-hi la documentació suficient o per estar duplicades, mentre que 72 sol·licituds han sigut denegades per esgotament del pressupost assignat a estes ajudes.

La quantia màxima de les ajudes a concedir pel Pla Conviure en 2023 és de 25.000.000 euros, 1.200.000 euros més que en 2022, i 6.700.000 euros corresponen a l'anualitat que cal abonar en 2023. L'import màxim de la subvenció per sol·licitud és de 500.000 euros.

Es poden acollir a la subvenció les obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni d'entitats locals d'ús social, administratiu, de serveis, de caràcter cultural o històric; l'adequació de l'entorn construït com ara carrers, places o zones d'esplai i esbarjo, i l'estratègia local de rehabilitació.

Poden accedir a les ajudes les administracions locals i entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen la titularitat patrimonial de l'immoble o justifiquen estar en disposició d'adquirir-la, en què es proposa la rehabilitació de l'edifici o l'adequació de l'entorn construït.

Entre els criteris de valoració s'ha tingut en compte la necessitat d'intervenció en l'entorn urbà, estar el municipi en risc de despoblació, ser un espai urbà sensible, en funció de les ajudes concedides per la Conselleria; la qualitat de l'estratègia i de l'actuació proposada (qualitat urbana, arquitectònica i constructiva, governança participativa, inclusió i sostenibilitat).

Els annexos d'esta concessió d'ajudes es poden consultar en el web del Pla Conviure.