Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
Beques Manuela Solís

Universitats convocarà este curs les beques Manuela Solís que beneficiaran 6.000 estudiants

12/12/2023
  • Les beques, en fase d'informació pública, incrementaran en més de 2.000 estudiants el nombre de beneficiaris respecte a les actuals
  • Estaran vinculades a la renda i es complementaran en funció de l'expedient acadèmic de l'estudiantat
  • Les beques tindran un import màxim de 6.000 euros anuals i són compatibles amb les ajudes del Ministeri i de la mateixa Generalitat

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació convocarà durant este curs acadèmic les beques Manuela Solís, que beneficiaran 6.000 estudiants de les universitats públiques i privades de la Comunitat, així com de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics (ISEACV).

Les beques, que es troben en este moment en fase d'informació pública, incrementaran en més de 2.000 les persones beneficiàries respecte a les beques salari actuals i podran arribar als 6.000 euros. D'esta manera, s'establirà una quantia mínima en funció de la renda de 3.500 euros per persona beneficiària, import que s'incrementarà segons el rendiment acadèmic de l'estudiant fins a obtindre la quantia màxima prevista en la convocatòria.  A més, són compatibles amb les ajudes del Ministeri i de la mateixa Generalitat.

El director general d'Universitats, José Antonio Pérez Juan, ha explicat que amb este nou enfocament “el Consell pretén esmenar algunes deficiències detectades en convocatòries anteriors i arribar així a un nombre major d'estudiants universitaris, evitar l'exclusió d'aquelles persones amb menors recursos econòmics i adaptar-les a la situació actual de la societat valenciana”.

En este sentit, es presta especial atenció tant al col·lectiu de víctimes de violència de gènere, com als seus fills i filles menors de vint-i-cinc anys i a les persones extutelades provinents dels sistemes de protecció a la infància.

També es faciliten les condicions per a obtindre estes beques a l'estudiantat amb alguna discapacitat i a les persones beneficiàries de protecció internacional (refugiades, apàtrides i/o sol·licitants d'asil).

El director general d'Universitats ha destacat que amb esta nova proposta “s'agilitzaran els tràmits i es generarà una major igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat de la Comunitat”.

Nova denominació

Les beques porten el nom de Manuela Solís Clará que juntament amb les seues companyes Concepción Aleixandre Ballester i Trinidad Sánchez Fernández van ser les primeres dones que es van llicenciar a la Comunitat Valenciana, les tres en Medicina.

D'esta manera, la Generalitat visibilitza l'esforç fet per les dones a l'hora de definir un món més igualitari.

Les persones, institucions o entitats que es consideren interessades tenen de termini fins al dia 17 de desembre per a realitzar aportacions al projecte, de manera preferent a través del portal de participació ciutadana.

Les observacions també podran presentar-se per escrit a la Direcció General d'Universitats, o a través del correu electrònic: dguniversitats@gva.es, amb l'assumpte 'Aportacions al projecte d'ordre de les beques Manuela Solís'.

Talls de veu relacionats

Declaraciones del director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan