Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Ajudes a la digitalització

Innovació regula la concessió d’ajudes per a realitzar esdeveniments de Transformació Digital

13/12/2023
  • Les ajudes tenen l'objectiu de contribuir a l'impuls i el foment de la transformació digital de la societat i l'economia valenciana
  • Les subvencions tenen un import màxim de 10.000 euros per esdeveniment o projecte presentat

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat les bases reguladores i el règim de gestió d’ajudes a la realització d’esdeveniments de transformació digital. Estes subvencions tenen un import màxim de 10.000 euros per esdeveniment o projecte presentat.

Estes ajudes tenen com a objectiu estratègic contribuir a l’impuls i el foment de la transformació digital de la societat i l’economia valenciana per a escometre amb garanties la transició cap al nou model d’economia digital, afavorint la participació d’entitats, corporacions, associacions empresarials i professionals, així com de tot el sector públic instrumental de la Generalitat.

Les despeses subvencionables seran aquelles relatives a l’organització i la impartició de les activitats formatives -que en cap cas podran ser superiors al valor de mercat-, així com a difondre-les. Es consideraran com a despeses: la disposició de seus per a la celebració dels cursos, la utilització de plataformes tecnològiques per a la formació en línia i l’elaboració dels materials didàctics destinats de manera exclusiva a l’esdeveniment. També els honoraris acadèmics i les despeses d’assistència dels professors o ponents, entre altres coses.

Per a poder ser subvencionats els esdeveniments proposats han de complir els requisits següents: una duració mínima de 8 hores; un pressupost igual o superior a 1.000 euros, i que les activitats compten amb almenys 50 assistents en cada una.

Quant a la celebració de cada esdeveniment, es valorarà especialment que hi haja una continuïtat en la seua realització, que hagen tingut lloc edicions anteriors dins de la Comunitat Valenciana i que responga a alguna de les temàtiques següents: intel·ligència artificial, ciberseguretat, ciència de dades i datacenter, blockchain, fintech, negocis digitals i metavers. Puntuació: 20 punts.

Esta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per al mateix projecte, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que, de manera individual o acumulada, no se supere el cost de l’activitat subvencionada.