Vicepresidència i Servicis Socials, Igualtat i Vivenda
Ajudes a la rehabilitació

La Vicepresidència Segona concedix 906.000 euros en ajudes a la realització de l'Informe d'avaluació d'edificis d'habitatges

13/12/2023
  • Un total de 2.026 sol·licituds de propietaris únics o comunitats de propietaris reben subvenció per a la realització de l'IEEV.CV
  • Les ajudes estan destinades a edificis d'habitatges amb una antiguitat superior a 50 anys

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució de les ajudes a la realització de l’Informe d’avaluació d’edificis d’habitatges (IEEV.CV), per al qual es destinen un total de 906.004,50 euros.

En esta convocatòria de 2023, gestionada des de la Direcció General d’Habitatge, s’han concedit ajudes a un total de 2.026 sol·licituds, presentades per comunitats de persones propietàries o persones propietàries úniques d’edificis d’habitatges de la Comunitat Valenciana, que han presentat l’informe IEEV.CV segons el que establix Habitatge.

Esta concessió comprén l’atorgament de la subvenció bàsica per a totes aquelles sol·licituds corresponents a edificis amb una antiguitat superior a 50 anys i que han complit amb els requisits i la documentació exigits.

També comprén una subvenció addicional per a aquells que han obtingut una valoració regulada seguint els criteris i les prioritats estipulats en la base cinquena de l’ordre esmentada: nombre d’habitatges de l’edifici; en funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral predominant de l’edifici; si l’edifici es troba dins de l’àrea qualificada pel Visor d’espais urbans sensibles el dia de la presentació de la sol·licitud, i en funció de la classe de qualificació de la promoció original de construcció de l’edifici.

A escala provincial, Castelló registra un total de 394 peticions concedides, que equivalen a un 19,4 % del total de peticions; Alacant, amb 423 atorgades, representa prop del 21 %, i València, amb 1.209 sol·licituds aprovades, obté més del 59 % del total de les sol·licituds concedides a la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que l’Informe d’avaluació d’edificis d’habitatges (IEEV.CV) té una validesa de 10 anys i és elaborat per un professional titulat en arquitectura o arquitectura tècnica. A més, la realització d’este informe resulta obligatòria per a aquells edificis d’ús residencial d’habitatges d’antiguitat superior a 50 anys i per a tots els edificis d’ús residencial que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica.