Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Conservació patrimoni

L'IVCR+i estudia els còdexs il·luminats medievals de la catedral de València per a aprofundir en els materials i les tècniques emprats en els manuscrits

17/12/2023
L'IVCR+i estudia els còdexs il·luminats medievals de la catedral de València per a aprofundir en els materials i les tècniques emprats en els ...
  • L'anàlisi comparativa de quatre còdexs mostra l'ús més abundant de l'anyil i el vermelló en la decoració de manuscrits valencians que en els anglesos
  • L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ha organitzat una jornada formativa sobre il·luminació medieval

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) està estudiant els còdexs il·luminats medievals del segle XV de l’Arxiu de la catedral de València, amb la finalitat d’obtindre informació i aprofundir en els materials i les tècniques emprats en l’elaboració dels manuscrits històrics.

Així, i de cara a complementar els estudis historicoartístics existents, l’IVCR+i està utilitzant diverses tècniques d’anàlisis in situ no invasives que permeten realitzar amplis escanejos de les il·luminacions sense que reben cap mena de mal ni alteració, la qual cosa obri una nova porta a l’estudi dels materials i les tècniques d’execució d’estes delicades obres d’art.

En eixe sentit, tècniques noves com ara la fluorescència de raigs-X dispersiva en energia (EDXRF); l’espectroscòpia Raman, i l’espectroscòpia infraroja de reflectància difusa transformada de Fourier (FTIR) obrin en l’actualitat noves possibilitats per a conéixer detalladament el procés creatiu de la il·luminació de manuscrits, una de les arts sumptuàries més importants des de l’Antiguitat fins al final de l’Edat Mitjana, en què irromp la revolució de la impremta.

Fins ara, l’IVCR+i ha realitzat l’anàlisi comparativa de dos còdexs de procedència anglesa i dos més valencians, que constata l’ús més abundant dels colors anyil i vermelló en la decoració dels manuscrits valencians que en els anglesos.

No obstant això, tots utilitzen els dos colors units al blau ultramar, el mini, el blanc de plom, el groc de plom i l’estany i el negre fum, presents també en altres excel·lents il·lustracions d’esta classe que es conserven a la Biblioteca Valenciana i a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

Jornada formativa

A fi de posar en comú i revisar les metodologies aplicades en els processos de restauració i conservació de manuscrits il·luminats, l’IVCR+i ha celebrat la jornada formativa ‘Materials i tècniques d’il·luminació medieval: identificació, interpretació i implicacions per a la seua conservació i restauració’.

Impartida pel professor Stefanos Kroustallis, de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Madrid, la jornada s’ha inaugurat a la Universitat de València (UV) amb la participació de la directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar; la vicerectora de Cultura i Societat de la UV, Ester Alba, i la directora de l’IVCR+i, Gemma Contreras.

Galeria d'imatges