Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Transició energètica

Ivace Energia concedix 34,22 milions d'euros per a donar suport a 1.170 projectes d'autoconsum elèctric en empreses de la Comunitat

17/12/2023
  • La realització d'estos projectes aportarà 206 megawatts de potència elèctrica d'origen renovable
  • L'Ivace ha rebut 6.500 iniciatives i ha sol·licitat una nova ampliació de pressupost per a donar suport al màxim nombre de projectes

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha concedit fins ara un total de 34,22 milions d’euros per a impulsar 1.170 projectes d’empreses de la Comunitat lligats a l’autoconsum elèctric i a l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable.

Per a desenvolupar estos projectes, les empreses tenen prevista una inversió superior a 148 milions d’euros i el fet de posar-los en marxa aportarà una potència instal·lada de 206 megawatts (MW) d’origen renovable.

La consellera Nuria Montes ha posat l’accent en el compromís de la Generalitat a “impulsar al màxim” la introducció de l’autoconsum amb energies renovables en el teixit productiu, on la Comunitat “compta amb un enorme potencial”. Per a la titular d’Innovació, és “imprescindible fer que la situació actual revertisca i liderar la implantació de les energies renovables, molt especialment aquelles de les quals tenim recursos en abundància, com és el cas de la solar”.

Estos incentius procedixen dels Fons Next Generation que gestiona l’Ivace i s’emmarquen en el programa de foment a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, tant en el sector servicis com en altres sectors productius de la Comunitat Valenciana.

Més de 6.500 sol·licituds presentades

Cal destacar que l’Ivace ha rebut més de 6.500 projectes d’empreses, procedents de tota mena de sectors, al voltant de 6.000 dels quals són per a dur a terme instal·lacions d’autoconsum i prop de 500 per a bateries d’emmagatzematge.

En este sentit, cal recordar que el pressupost inicial d’este programa ascendia a 31,18 milions d’euros i l’Ivace va aconseguir una primera ampliació del pressupost de 44,46 milions d’euros, amb la qual cosa, el pressupost total per a este programa, actualment, ascendix a 75,64 milions d’euros.

A la vista de les sol·licituds presentades i per a garantir el suport al màxim nombre de projectes, la Conselleria d’Innovació ha sol·licitat a l’Institut d’Estalvi i Diversificació Energètica (IDAE) una nova ampliació del pressupost assignat a la Comunitat Valenciana, de 16 milions d’euros.

Poden accedir a este programa les persones jurídiques i les agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica, o sense, que realitzen una activitat econòmica incloent-hi els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia, i les empreses de servicis energètics (ESE). També poden accedir a estes ajudes les comunitats d’energies renovables.

Suports d’un màxim del 65 % del cost del projecte

Quant a la quantia de les subvencions, el percentatge i l’ajuda màxima depenen tant del beneficiari com de la tipologia, la potència i la tecnologia del projecte.

Així doncs, per als projectes d’autoconsum presentats, el percentatge d’ajuda previst és del 15 % al 50 %, en funció de si es tracta de gran empresa, pime o petita empresa; de si la tecnologia utilitzada és solar fotovoltaica o eòlica, i de la potència instal·lada. Si la instal·lació té, a més, sistemes d’emmagatzematge (bateries), el percentatge pot arribar al 65 %.

A més, estes ajudes poden augmentar el seu percentatge aplicable sobre el cost subvencionable cinc punts percentuals quan les instal·lacions subvencionades se situen en municipis d’un màxim de 5.000 habitants o municipis no urbans d’un màxim de 20.000 habitants, els nuclis dels quals tinguen una població inferior o igual a 5.000 habitants.

Per als projectes consistents en la incorporació de sistemes d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum ja existents en el sector servicis i altres sectors productius, els percentatges d’ajuda oscil·len entre el 45 % i el 65 % del cost.