Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell renova els convenis amb els ajuntaments d'Alcoi, València, Elx, Oliva i Olocau per a la regeneració i renovació urbanes en diversos barris

19/12/2023
  • La despesa total aportada per la Generalitat per a la gestió de les actuacions protegides recollides en els cinc convenis ascendix a 806.885,05 euros
  • Les actuacions protegides engloben la rehabilitació, així com la demolició, construcció d'habitatges i reurbanització, amb el seu programa de reallotjament

El Consell ha renovat els convenis de col·laboració, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge amb els ajuntaments d'Alcoi, València, Elx, Oliva i Olocau, per a gestionar les actuacions de regeneració i renovació urbanes en àrees o barris de les cinc localitats, i per a instrumentar la subvenció que correspon a l'any 2023.

L'objectiu d'este acord consistix a determinar un marc de col·laboració per a l'any 2023 entre la Vicepresidència Segona i els cinc ajuntaments per a desenvolupar les actuacions de regeneració i renovació urbanes dels diferents municipis, a l'empara del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes (ARRU) 2013-2016, i distribuir la subvenció corresponent al present any per a esta actuació.

A causa de l'estat de deterioració dels habitatges o edificis d'habitatges intervinguts, les actuacions protegides engloben la demolició, construcció d'habitatges i reurbanització, així com el seu programa de reallotjament, segons recullen els convenis.

La intervenció a Alcoi comprén la rehabilitació de 400 habitatges, en què s'executaran obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habilitació dels habitatges als barris de Santa Rosa, l'Eixample i el centre històric.

La subvenció que queda compromesa en este conveni per a 2023, en l'acord bilateral del 25 octubre de 2015 i de les addendes d'este, és de 192.502,20 euros, quantitat aportada enterament pel Ministeri.

Pla ARRU Cabanyal-Canyamelar

Respecte a l'actuació realitzada al barri del Cabanyal-Canyamelar de València, es realitzen obres d'edificació en 18 habitatges amb una qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'unes altres demolides prèviament.

També s'ha programat la intervenció en 602 habitatges per a recuperar elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges.

La subvenció que queda supeditada a este conveni per a enguany, segons l'acord bilateral del 28 d'octubre de 2015, i de les addendes d'este, ascendix a 2.900.894,69 euros, dels quals 2.521.584,01 euros provenen del Ministeri i 379.310,68 euros, dels pressupostos de la Generalitat de l'any vigent.

Al barri de Sant Antoni d'Elx s'efectua la construcció de quatre nous edificis d'habitatges, amb una qualificació energètica mínima tipus B, amb 284 habitatges de nova construcció.

En este cas, l'ajuda que queda compromesa en l'acord bilateral del 24 d'octubre de 2014 i de les addendes d'este és de 177.311,37 euros, dels quals 71.138,06 euros són aportats pel Ministeri i 106.173,31 euros, adjudicats per la Generalitat.

Així mateix, al barri antic d'Oliva es produïx l'edificació de 5 habitatges, amb una qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'unes altres demolides prèviament, i la rehabilitació de 79 habitatges.

La subvenció acordada per a este conveni, respecte a l'acord bilateral de data 21 d'octubre de 2016 i de les seues addendes, és de 713.613,14 euros, repartits amb l'assignació de 624.274,09 euros del Ministeri i 89.339,05 euros del Consell.

Pla ARRU Olocau

La intervenció al municipi d'Olocau comprén l'edificació de 4 habitatges, amb una qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'unes altres demolides prèviament, en la zona d'ordenació urbanística A (residencial intensiva, de manera parcial), zona d'ordenació urbanística B (residencial extensiva de nucli urbà, íntegrament), i l'àmbit de protecció BIC de la Casa de la Senyoria (de manera parcial) d'Olocau.

També s'han programat actuacions dirigides a rehabilitar 21 habitatges, que inclouen la recuperació de l'estructura de l'edifici, adequació d'elements comuns, accessibilitat i habitabilitat dels habitatges.

Les ajudes previstes en el conveni per a enguany, segons l'acord bilateral del 16 d'octubre de 2017 i de les addendes d'este, ascendixen a 556.154,95 euros, dels quals 324.092,94 euros corresponen al Ministeri i 232.062,01 euros, a la Generalitat.