Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Nuria Montes destaca “el compromís indestructible del Govern Valencià amb la transició energètica i la protecció dels consumidors més vulnerables”

19/12/2023
Nuria Montes destaca “el compromís indestructible del Govern Valencià amb la transició energètica i la protecció dels consumidors més vulnerables”
  • Les Corts aproven per unanimitat el decret llei que desbloqueja el pagament del Bo Social Tèrmic 
  • Suposa la regulació de la comunicació de dades de caràcter personal a la Generalitat per part de les empreses subministradores
  • Es destinen 9,2 milions a articular ajudes directes a les persones que tenien la consideració de beneficiàries del Bo Social d'Electricitat a data 31 de desembre de 2019

El ple de les Corts ha aprovat per unanimitat la convalidació del Decret llei 13/2023, de 5 de desembre, del Consell, pel qual es regula la comunicació d'informació de caràcter personal a la Generalitat per part de les empreses comercialitzadores per a la gestió i pagament del Bo Social Tèrmic i altres mesures relacionades de caràcter social.

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha presentat davant les Corts este Decret llei que reflectix “el compromís indestructible d'este Govern amb la transició energètica i la protecció dels consumidors més vulnerables”, i que suposa una adaptació de la normativa als postulats constitucionals per a poder “facilitar la gestió i pagament del Bo Social Tèrmic i altres avantatges econòmics socials que estan intrínsecament vinculades a la condició de beneficiari del Bo”.

L'adopció d'este Decret llei protegix el principi de proporcionalitat respecte a les dades que l'administració requerix a les empreses, en obligar les empreses comercialitzadores a proporcionar únicament la cessió d'informació essencial per a la gestió del pagament del Bo, garantint la seguretat jurídica tant d'estes empreses com de les dades personals de les persones beneficiades.

“Es tracta d'una mesura d'extraordinària i urgent necessitat amb la qual com a societat ens comprometem a garantir que cada individu, independentment de la seua situació econòmica, puga viure amb dignitat i benestar”, ha assegurat Nuria Montes, “la protecció dels col·lectius més vulnerables és una responsabilitat compartida, necessària per a construir una societat més equitativa, justa i inclusiva”.

El Decret llei ve complementat amb el Decret del Consell pel qual s'articulen ajudes directes mitjançant l'abonament d'un pagament únic a les persones que tenien la consideració de beneficiàries del Bo Social Tèrmic l'any 2020, per ser beneficiàries d'ajudes del bo social d'electricitat el dia 31 de desembre de 2019.

Esta mesura està dotada amb 9,2 milions d'euros, s'impulsarà d'ofici en tots els tràmits i l'IVACE realitzarà el pagament directament, sense que les famílies hagen de realitzar cap tràmit previ. “Cal no oblidar que l'anterior Consell va deixar a l'estacada a 160.000 valencians i que hui dia, tres anys després, seguixen a l'espera de rebre l'ajuda que els corresponia legalment”, ha recordat la consellera Montes.

Un Decret que “ajuda als que més el necessiten i que han vingut reclamant organitzacions com l'OCU i institucions com el Síndic de Greuges que dos anys després, en 2022, denunciava que la Generalitat no havia gestionat el Bo Social Tèrmic de 2020 ni havia rebut fons ministerials per a això, malgrat l'existència de subvencions directes per a este fi”, ha assenyalat la consellera Nuria Montes.

Per a concloure, Nuria Montes ha assegurat que el suport del Consell amb les persones que passen per situacions de vulnerabilitat no es limitarà únicament al lliurament d'esta mena d'ajudes, sinó que es complementaran amb “mesures que reduïsquen la càrrega fiscal i la promoció activa d'iniciatives que generen riquesa i ocupació, de manera que les persones puguen ser cada vegada més econòmicament independents i estes convocatòries siguen cada vegada menys necessàries perquè hi haja menys ciutadans que les necessiten”.

Bo Social Tèrmic

El Bo Social Tèrmic va ser creat mitjançant el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors i de les consumidores, com a part de la política de lluita contra la pobresa energètica i inspirat en els principis de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024.

L'esmentat Bo és finançat amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, però des del 2020 és gestionat i pagat per les comunitats autònomes. En concret, s'arbitra a través d'un programa de concessió directa d'ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

En la Comunitat Valenciana, la tramitació i pagament de les ajudes corresponents als exercicis 2021 i 2022 va ser dut a terme per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que depén de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. L'any que més expedients es van tramitar va ser el 2022, amb més de 163.500.

No obstant això, les ajudes corresponents a 2020 no van poder ser tramitades, donada la litigiositat produïda en aquell exercici arran de la sentència 134/2020, de 23 de setembre de 2020, del Tribunal Constitucional, que va resoldre el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Govern Basc en relació amb diversos preceptes del Reial decret llei 15/2018.

Donat el context i dimensió de la pobresa energètica en la Comunitat Valenciana s'han seguit les recomanacions de la Sindicatura de Greuges i s'ha considerat necessari aprovar esta norma per a la percepció de l'ajuda en l'exercici 2020 a fi de contribuir a pal·liar la pobresa energètica.

D'aquí ve que s'articulen ajudes directes mitjançant l'abonament d'un pagament únic en concepte de Bono Social Tèrmic a les persones que tenien la consideració de beneficiàries en 2020 per ser beneficiàries d'ajudes del bo social de electricitat a data 31 de desembre de 2019.

Galeria d'imatges