Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El DOGV publica el decret que regula la concessió d'ajudes del Bo Social Tèrmic

21/12/2023
  • L'Ivace gestionarà 9,2 milions d'euros de subvencions dirigides a les persones consumidores vulnerables
  • Es beneficiaran aquelles persones a les quals s'haja concedit el Bo Social d'Electricitat a data 31 de desembre de 2019

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat este dijous el decret pel qual es regula la concessió d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones que tenien la consideració de beneficiàries a data 31 de desembre de 2019 del Bo Social d’Electricitat, mitjançant l’abonament d’un pagament únic en concepte de Bo Social Tèrmic.

L’Ivace, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, gestionarà el pagament d’estes subvencions corresponents a l’exercici 2020, que ascendixen a un total de 9,2 milions d’euros.

L’abonament de les ajudes es realitzarà directament, sense que les famílies hagen de fer cap tràmit previ, i és requisit indispensable que el punt de subministrament estiga radicat a la Comunitat Valenciana.

El Bo Social Tèrmic és un programa de concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, quant a energia destinada a usos tèrmics, com per exemple calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Tal com recull el decret, la quantia a percebre per cada persona beneficiària es determinarà atés el seu grau de vulnerabilitat, així com a la zona climàtica on es troba l’habitatge.

Així mateix, s’establix que el pagament de les ajudes s’entregarà d’una sola vegada, i es farà mitjançant transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que hagen facilitat els comercialitzadors de referència del mercat elèctric.

En 2020 la competència de la gestió i el pagament del Bo Social Tèrmic va ser transferida a les comunitats autònomes, les quals s’encarregarien des de tasques de la gestió dels fons procedents del Ministeri per a tal fi.

La tramitació i el pagament de les ajudes corresponents a 2021 i 2022 a les persones beneficiàries la va dur a terme l’Ivace, i es va arribar a una xifra de 161.457 beneficiaris en 2021 i 173.147 en 2022.