Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
DOGV

Esport destinarà 3,1 milions d'euros per a fomentar l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva en 2024

22/12/2023
  • S'hi inclouen subvencions per a despeses de funcionament i gestió, organització d'activitats esportives i seguiment de plans de tecnificació

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la resolució per la qual es destinaran 3,1 milions d'euros en ajudes per a fomentar l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva en la Comunitat Valenciana durant 2024.

Podran accedir a estes ajudes les federacions esportives que desenvolupen l'activitat dins de la Comunitat Valenciana i que no siguen beneficiàries d'una línia nominativa per als mateixos fins.

Del total del pressupost previst per la Conselleria, 1,8 milions d'euros es destinaran a concedir ajudes per a sufragar despeses ocasionals, així com els derivats de la gestió i el funcionament de les federacions; 950.000 euros per a ajudar a organitzar activitats esportives i 350.000 euros per a despeses ocasionades per la posada en marxa de programes de tecnificació esportiva.

En la baremació dels requisits per a poder accedir a les ajudes per a gestió es tindrà en compte, entre altres aspectes, que la modalitat esportiva gestionada siga olímpica, el nombre de modalitats associades a la federació, la quantitat i el nivell d'esportistes d'elit federats, el grau d'implantació territorial o el nombre de clubs esportius que engloba.

En el cas de les sol·licituds d'ajudes per a organitzar activitats esportives, es valorarà la repercussió en la promoció esportiva en l'edat escolar, la col·laboració amb els centres educatius o la quantitat d'esportistes federats en categories inferiors.

També es tindrà en compte el calendari d'activitats a escala autonòmica i provincial que més afavorisca el foment, la promoció o la divulgació de la modalitat esportiva, així com l'interés social i esportiu de les activitats que s'organitzen.

Per part seua, en les ajudes per als programes de tecnificació es puntuarà l'experiència i la valoració amb programes previs, els anys de permanència continuats rebent suport de la Generalitat i la consecució dels objectius marcats o els esportistes que van formar part d'estos plans i que es troben ara en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds podran presentar-se des del pròxim 26 de desembre fins al 23 de gener de 2024.