Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Ajudes 2024

L'Ivace convoca 5,5 milions d'euros en ajudes per a impulsar la inversió de les pimes en I+D empresarial

28/12/2023
L'Ivace convoca 5,5 milions d'euros en ajudes per a impulsar la inversió de les pimes en I+D empresarial
  • Els projectes susceptibles de suport hauran de complir amb el principi europeu de "no causar un perjuí significatiu al medi ambient" (DNSH)
  • L'Ivace anticipa a un màxim del 75 % de la subvenció concedida amb la presentació d'una garantia del 25 % de l'import a anticipar

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), adscrit a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convoca ajudes per valor de 5,5 milions d’euros per a impulsar la inversió de les petites i mitjanes empreses en projectes d’I+D empresarial.

Amb estes ajudes, emmarcades dins del Pla d’I+D+i empresarial, l’Ivace busca finançar aquelles iniciatives desenvolupades de manera individual per pimes, o en cooperació amb grans empreses, que suposen un avanç significatiu del coneixement i permeten donar solució a incerteses científiques o tecnològiques.

Per a la consellera d’Innovació i presidenta de l’Ivace, Nuria Montes, “invertir en I+D és invertir en progrés, eficiència i productivitat a llarg termini, al mateix temps que suposa per a les empreses generar un avantatge competitiu i mantindre’s a l’avantguarda de les innovacions tecnològiques en el sector”.

A través d’estes ajudes per a projectes d’I+D, l’Ivace finança les empreses amb un màxim del 60 % de les despeses derivades del personal investigador dedicat al projecte, la contractació de servicis d’I+D, l’assistència i consultoria, la compra de materials i l’amortització d’equipament i instrumental utilitzat en exclusiva per al desenvolupament del projecte, així com l’adquisició de llicències i patents necessàries.

La consellera Nuria Montes s’ha referit a les dificultats que moltes empreses poden afrontar per a finançar i realitzar els seus projectes, “la qual cosa en pot limitar la capacitat per a adoptar noves tecnologies i processos”.

“Per a mitigar estes dificultats i facilitar el desenvolupament dels projectes —ha destacat Nuria Montes— l’Ivace podrà anticipar un màxim del 75 % de la subvenció concedida amb la presentació d’una garantia per part de l’empresa del 25 % de l’import a anticipar”.

Novetats

Es poden beneficiar de les ajudes d’I+D de l’Ivace les petites i mitjanes empreses, les cooperatives i les joves empreses innovadores (menys de cinc anys d’antiguitat). Per a estes últimes no s’establix un mínim de personal propi per a poder ser beneficiàries.

Els projectes subvencionats poden realitzar-los les pimes de manera individual o en cooperació amb grans empreses. En el cas dels projectes en cooperació, els consorcis hauran d’estar constituïts per un mínim de dos empreses independents entre si, i almenys una de les quals haurà de ser pime.

Com a novetat en esta convocatòria, si el consorci el formen tres empreses o més, el requisit d’adjudicació de grandària i independència no serà necessari complir-lo.

Un altre dels requisits d’esta convocatòria és el compliment del principi europeu de “no causar un perjuí significatiu al medi ambient (DNSH)” per part de tots els projectes que rebran suport.

L’aplicació d’este principi demostra un compromís ferm cap a un desenvolupament sostenible garantint que les iniciatives no impulsen només el creixement econòmic, sinó que ho facen de manera sostenible, evitant impactes negatius irreparables.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri el 9 de gener de 2024 i conclou el 22 de febrer.

Galeria d'imatges