Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Patrimoni cultural

Cultura destina prop de 500.000 euros en ajudes per a la conservació del patrimoni de l'arquitectura de la pedra en sec en 2024

28/12/2023
  • Se subvencionarà tant la catalogació de béns com la restauració i la protecció d'elements tradicionals construïts amb esta tècnica

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria per a 2024 de subvencions per a cofinançar la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra en sec a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa es destinaran 490.000 euros.

L’objectiu és col·laborar en la protecció de construccions tradicions amb valor històric, com ara neveres, refugis de pastor, murs, escales o aljubs, entre altres, que estiguen realitzades mitjançant la tècnica de la pedra en sec.

En concret, les modalitats d’ajuda són, d’una banda, per a la catalogació d’estes construccions; d’altra banda, es destinaran a col·laborar en els treballs de restauració i conservació preventiva que servisquen per al manteniment d’estes construccions.

Estes subvencions es podran sol·licitar per part d’ajuntaments, mancomunitats i associacions i entitats sense ànim de lucre que tinguen entre els objectius de les seues activitats la protecció i la conservació del patrimoni de la Comunitat Valenciana. A més, en el cas de les ajudes per a restauració, també les podran sol·licitar les persones físiques o jurídiques que siguen titulars del bé.

Entre els requisits per a accedir a les ajudes per a la catalogació, les entitats sol·licitants hauran d’adjuntar una memòria en la qual es recullen les línies d’estudi històriques que ho justifiquen, així com una anàlisi preliminar del territori i la seua història, valorant les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural; així com un llistat i un pla dels elements susceptibles de protecció.

En el cas de les ajudes per a restauració de béns, s’haurà d’aportar un projecte tècnic que incloga un estudi sobre els valors etnològics i culturals de l’element a intervindre, una descripció de les actuacions proposades i els seus efectes sobre el valor del bé.

En les intervencions s’hauran d’aplicar criteris adequats de restauració, i s’hauran de conservar al màxim els elements originals i utilitzar exclusivament les tècniques constructives tradicionals de pedra en sec, documentant tant l’estat previ del bé com el procés de restauració i el resultat final.

El termini per a la presentació de sol·licituds conclou l’11 de gener de 2024.