Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
DOGV

L'Institut Valencià de Cultura convoca ajudes d'un milió d'euros per a escriptura de guions i desenvolupament de projectes audiovisuals

29/12/2023
  • L'objectiu és incentivar la producció audiovisual original i de qualitat a la Comunitat Valenciana

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha publicat en el DOGV la convocatòria d’ajudes a l’escriptura de guions i la preparació de projectes d’obres audiovisuals que es duguen a terme en l’àmbit de la Comunitat Valenciana entre gener de 2023 i el 30 d’octubre de 2024.

Esta línia de subvencions compta amb un pressupost de 981.246 euros amb l’objectiu de fer costat al sector audiovisual en l’àmbit competencial de la Generalitat, estimulant l’escriptura de guions i el desenvolupament d’obres, siga a partir d’una idea original o d’una adaptació, amb la finalitat d’incentivar les activitats dirigides a la producció audiovisual de qualitat a la Comunitat Valenciana.

La convocatòria oferix dos modalitats d’ajudes: la primera són les subvencions per a l’escriptura de guió i de guió internacional de gran pressupost corresponent a projectes d’obra de ficció, incloent-hi minisèries, documentals i obres d’animació. La segona modalitat correspon a ajudes per al desenvolupament i la preparació d’estos projectes.

Es podran presentar a esta convocatòria projectes de guió de llargmetratges de qualsevol gènere i de minisèries de ficció (entre 2 i 8 capítols), i no podran optar projectes de seqüeles d’altres llargmetratges i sèries. L’obra haurà de ser original i inèdita en el moment de la presentació, és a dir, no gravada, editada o estrenada davant d’un públic.

En el cas de la modalitat d’ajudes a desenvolupament de projectes, es consideraran despeses subvencionables: l’anàlisi de guió, l’elaboració del story board, els dossiers, les visites a les localitzacions, l’assistència a mercats o festivals, així com a reunions amb coproductors, televisions, empreses distribuïdores i altres operadors.

També es podran sol·licitar les ajudes per a sufragar les despeses derivades de l’elaboració d’un tràiler o avanç d’intriga, traducció de guió a diversos idiomes, costos d’adquisició de drets d’adaptació de l’obra literària o teatral en la qual es basa el projecte i altres despeses de logística i personal. En el cas de projectes d’animació també s’inclouran les despeses de programari i maquinari.

L’accés a estes subvencions és compatible amb altres ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import total no supere el cost de l’activitat. No podran rebre ajuda els projectes que ja hagueren percebut una subvenció de l’IVC en la mateixa categoria.