Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Informació ciutadana

L'oficina d'informació de la Conselleria d'Educació ha atés 24.885 consultes en 2023

30/12/2023
  • Les qüestions que més interés han suscitat estan relacionades amb formació professional, escolarització i inspecció educativa

L'oficina d'informació de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha atés al llarg de 2023 un total de 24.885 consultes, canalitzades a través de tres vies: telemàtica, presencial i telefònica.

La majoria de les consultes s'ha realitzat per telèfon, a través del número 900202122 o desviades per altres serveis d'atenció a la ciutadania, com el PROP 012 o el 963866000. Així, la via telefònica, amb 14.538 consultes (58,42 %), s'ha situat al capdavant, seguida per les consultes realitzades de manera telemàtica en la pàgina web de consultes que han ascendit a 5.394 (21,68 %), i, finalment, les plantejades de manera presencial en l'oficina d'informació han ocupat el tercer lloc, amb 4.953 registres (19,90 %).

El perfil de les persones usuàries és variat, des de les que tenen una vinculació directa amb la comunitat educativa, com ara professorat, alumnat o pares i mares, passant per les que no tenen cap vinculació directa, com les persones migrants, que sol·liciten orientació per començar en la comunitat educativa, així com convalidacions o equivalències d'estudis en la Comunitat Valenciana, fins a centres educatius, ajuntaments i altres entitats.

D'altra banda, el castellà ha sigut la llengua més utilitzada per les persones usuàries al llarg d'enguany. En este sentit, 18.264 (73,40 %) consultes s'han plantejat en castellà i 6.618 (26,60 %), en valencià.

Les qüestions que més interés han suscitat entre les persones usuàries estan relacionades amb la formació professional, l'escolarització i la inspecció educativa. 

L'àmbit de la formació professional encapçala la llista de consultes, i, dins d'este apartat, ha sigut notable l'interés pel catàleg de cicles formatius oferits per la Conselleria d'Educació, els requisits d'accés o les proves lliures per a obtindre el títol, sense oblidar les consultes sobre acreditació de competències professionals i certificats de professionalitat.

Una altra de les àrees que ha acaparat un nombre elevat de consultes té a veure amb qüestions relacionades amb els procediments de formació de professorat, borses de treball, plans d'estabilització, nòmines, permisos o llicències.

Exàmens de la JQCV

Finalment, entre les qüestions més recurrents al llarg d'enguany, cal esmentar les convocatòries d'exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; les escoles oficials d'idiomes (requisits d'accés, duració dels estudis, proves lliures o de certificació…); les beques d'estudis i subvencions; l'accés a la universitat o les convocatòries per a programes de política científica, entre d'altres.

Respecte als períodes de l'any amb un nombre més elevat de consultes, estos han sigut els mesos de maig, juny i juliol, així com setembre, per diverses raons. Al maig, juny i juliol, les consultes han ascendit a 3.262, 2.779 i 2.761, respectivament, els temes han estat relacionats amb l'admissió d'alumnat, processos selectius i provisió de llocs de personal docent. 

Per altra banda, el començament del curs escolar explica l'alt nombre de consultes registrades durant el mes de setembre, que s'ha situat en 2.599, la majoria de les quals ha tingut a veure amb matriculacions i noves incorporacions.