Justícia i Interior
Infraestructures judicials

Justícia invertix 7,6 milions per a millorar les infraestructures judicials de la província de Castelló

02/01/2024
  • En 2024 finalitzaran o es posaran en marxa actuacions a la Ciutat de la Justícia de Castelló, Nules, Segorbe, Vila-real i Vinaròs
  • La Conselleria ha augmentat en un 31 % el pressupost per a la rehabilitació d'immobles judicials, i la construcció o ampliació de noves seus

La Conselleria de Justícia i Interior en 2024 finalitzarà o posarà en marxa obres d'infraestructures judicials per més de 7,6 milions a la província de Castelló. Estes actuacions se situen a la Ciutat de la Justícia de Castelló, Nules, Segorbe, Vila-real i Vinaròs.

Justícia té prevista per a 2024 una inversió 96,32 milions per a millorar 72 infraestructures judicials a la Comunitat Valenciana. Esta inversió suposa un increment del 31,23 % respecte al passat exercici pressupostari, que es destinarà a tres tipus principals d'actuació: la rehabilitació integral dels immobles judicials existents quan les necessitats es poden resoldre sense necessitat d'un canvi d'emplaçament, la construcció de noves seus i l'ampliació de les existents.

Posada en marxa de noves actuacions

A la Ciutat de la Justícia de Castelló es duran a terme les obres d'estudi i viabilitat d'ampliació de la seu judicial en una parcel·la ja existent, la millora de l'accessibilitat a la seu judicial de Castelló, la instal·lació de marquesines per a la protecció de les pluges a la porta del jutjat de guàrdia i la substitució del sistema de detecció d'incendis.

Fora de la capital de la Plana, es procedirà a l'adquisició de parcel·la de sòl per a ampliar el jutjat de Nules, i s'iniciaran les obres de construcció d'un vestíbul en l'accés del jutjat de Vinaròs.

També es realitzaran diferents obres en matèria d'eficiència energètica, la inversió de la qual supera el milió d'euros, i que permetran la substitució de mòduls fotovoltaics per elements de major eficiència per import de 104.000 € i la millora i instal·lació de protecció solar en el mur de cortina de  1.130.000 € al jutjat de Vila-real, per a convertir-la en una seu més sostenible.

Actuacions en execució

A la seu de la Ciutat de la Justícia de Castelló es troben en execució actuacions per valor de 2.934.919 euros.

En concret, les obres d'intervenció i reparació de patologies en façanes per import d'1.648.655 euros, l'adequació de l'espai P3a Jutjat Penal de nova creació per import de 52.142 euros, l'adequació de l'espai mediació i sala Gesell per import de 227.291 euros, les obres d'habilitació OAVD (Oficina de Denúncies) per import de 354.718 euros, les obres de modernització dels sistemes audiovisuals de la sala d'actes per import de 88.731 euros, les obres per a la millora de l'eficiència energètica mitjançant energia fotovoltaica per 144.513 euros, i les d'il·luminació per import de 418.869 euros.

A Nules, es troba en execució l'habilitació del local del jutjat situat al carrer Marqués Francesc Santa Cruz per un import de 332.377 euros.

A Segorbe, s'estan realitzant les obres per a la reforma inferior i instal·lació de l'ascensor de la seu judicial amb una inversió de 107.014 euros i les obres de rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica per import de 362.921 euros.

A Vila-real, es troben en execució les obres per a l'habilitació de la zona reserva P4a i millores accessibilitat a la seu per un import de 403.399 euros i les obres de construcció d'un vestíbul d'accés a la seu judicial de Vila-real per un import de 26.663 euros.

A Vinaròs, s'està executant l'ampliació de la seu per un import d'1.401.650 euros i l'obra d'instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum amb una inversió de 34.769 euros.