Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Parcs empresarials

L'Ivace convoca les ajudes de 2024 per a la millora i modernització d'àrees industrials amb un pressupost de 32 milions d'euros

08/01/2024
L'Ivace convoca les ajudes de 2024 per a la millora i modernització d'àrees industrials amb un pressupost de 32 milions d'euros
  • La consellera Nuria Montes destaca que es continuarà impulsant la qualitat dels espais industrials perquè siguen "el millor lloc per al desenvolupament empresarial”
  • Preveu 1 milió d'euros per a localitats en risc de despoblació, 11 milions per a projectes d'ajuntaments amb EGM constituïda en les seues àrees industrials i 20 milions per a la resta de municipis
  • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el pròxim 12 de febrer de 2024

L'Ivace, dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha convocat noves ajudes directes destinades a la millora i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana corresponents a l'exercici 2024 amb un pressupost de 32 milions d'euros.

La convocatòria de subvencions, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, establix tres línies d'actuació: una per a les localitats en risc de despoblació dotada amb 1 milió d'euros, una altra d'11 milions d'euros per als projectes d'ajuntaments que tinguen constituïda una entitat de gestió i modernització (EGM), en les seues àrees industrials amb data 31 de desembre de 2023, i una tercera línia de 20 milions d'euros dirigida a la resta de municipis de la Comunitat Valenciana.

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha assegurat que amb estes subvencions “continuarem impulsant i incrementant la qualitat dels nostres espais industrials perquè siguen el millor lloc per al desenvolupament empresarial”.

“Són una important eina -ha continuat- per a dotar els parcs empresarials de millors serveis i infraestructures, per a incrementar la seua competitivitat i modernitzar la seua imatge i, en definitiva, de fer d'estos la millor targeta de presentació per a la implantació de nous negocis i l'atracció d'inversions”.

Montes ha recordat que la Generalitat contribuirà a fer front al fenomen del despoblament que afecta especialment les zones rurals de la Comunitat Valenciana a través d'una línia dirigida a la millora de les àrees industrials dels municipis en risc de despoblació.

Així mateix, ha assenyalat que a través de la línia per a àrees industrials amb EGM constituïda “es continua reivindicant esta fórmula jurídica que està recollida en la Llei d'àrees industrials i que està incrementant la competitivitat dels parcs empresarials i augmentant el valor de les empreses instal·lades, alhora que permet millorar les seues infraestructures i serveis bàsics”.

Cal assenyalar també que des de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme s'han recollit totes les sol·licituds plantejades pels diferents ajuntaments per a millorar el procediment i la temporalitat de les ajudes, per a poder incloure-les en la pròxima convocatòria, sobretot les que fan referència a les localitats que disposen de grans àrees industrials.

Ajudes 2024

Les ajudes de 2024 consistixen en una subvenció de fins al 100 % dels projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics i estan dirigides a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Tal com establix la convocatòria, estan dirigides a projectes i/o actuacions anuals, executables en l'exercici 2024, és a dir, els projectes podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, però només seran subvencionables els treballs realitzats des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2024.

Els projectes hauran d'executar-se en una àrea industrial inclosa en el Mapa de Sòl Industrial de la Comunitat Valenciana de l'Ivace i es duran a terme en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

Termini sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 12 de febrer de 2024. La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose, durant totes les fases del procediment, del certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Actuacions subvencionables

Entre les actuacions subvencionables destaca l'obra civil per a la portada total o parcial al polígon de serveis i/o infraestructures com ara energia elèctrica, gas, fibra òptica, telecomunicacions i aigua que permetrà donar un major subministrament a les empreses i la construcció de grans infraestructures que beneficien l'àrea industrial com un baixador ferroviari, ponts o creació de viaris d'accés al parc empresarial.

Se subvencionarà l'adquisició de terrenys confrontants a l'àrea industrial per a l'ampliació de viaris, zones verdes, aparcaments i accessos, així com la implantació en el polígon o en terrenys confrontants d'estació de servei, centre polivalent, servei de correus, oficines bancàries, instal·lacions per a la pràctica esportiva, centre d'educació infantil, hotel i servei de salut i restauració.

També s'inclou la millora en el subministrament elèctric, en el subministrament d'aigua i la dotació o millora del subministrament de gas, la generació d'energia renovable per a tot el polígon, la implantació d'algun sistema que permeta la identificació correcta dels codis LER (Llista Europea de Residus) dels residus generats, la creació d'eina web amb informació de l'àrea industrial o la creació d'un cens d'empreses del polígon.

De la mateixa manera, se subvencionarà la millora de la senyalització dels carrers i les zones verdes, i la implantació de recorreguts biosaludables, la millora viària mitjançant l'habilitació de nous aparcaments, voreres més àmplies, nous accessos, passarel·les per als vianants, eixample dels viaris i pàrquing de camions.

L'adequació de marquesines per a les parades d'autobús dins del polígon industrial o en un radi de 300 metres i la creació o millora de zona/punts de recàrrega de vehicles elèctrics dins del parc empresarial (incloses bicicletes elèctriques i patinets elèctrics) són també actuacions subvencionables.

Així mateix, s'inclou l'ampliació o creació de depuradora, l'obra civil que permeta la implantació de fibra òptica, la vigilància a través de circuit tancat de televisió, la creació de carril bici, la millora de l'enllumenat públic, de la xarxa contra incendis i del sanejament separatiu de les aigües residuals.

Galeria d'imatges