Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Unió Europea

La Generalitat inicia la seua participació com a representant de les autonomies en els grups de treball de Cultura i Audiovisual del Consell de la Unió Europea

15/01/2024
La Generalitat inicia la seua participació com a representant de les autonomies en els grups de treball de Cultura i Audiovisual del Consell de la ...
  • La Comunitat Valenciana coordinarà la posició comuna de les comunitats autònomes sobre els assumptes que es trataran en el Consell de Ministres de Cultura de la UE
  • La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, ha assistit a les reunions celebrades a Brussel·les en representació de la Generalitat

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha assumit en el primer semestre de 2024, en nom de la Comunitat Valenciana, la representació de les comunitats autònomes en els grups de treball ‘Cultura Affairs Commiittee’ (CAC) i ‘Audiovisual and Media Working Party’ (AMWP), del Consell de la Unió Europea.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, ha sigut l'encarregada de representar la Generalitat en les reunions d'estos dos grups de treball que s'han celebrat a Brussel·les. Així mateix, Añó s'ha reunit amb la cap de la delegació de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, Leticia Casañ; i amb la consellera autonòmica de la Representació Permanent d'Espanya davant de la UE (REPER), Emma García.

Paula Añó ha informat que, al final del semestre, la Comunitat Valenciana coordinarà la posició comuna de les comunitats autònomes en el Consell de Ministres de Cultura de la UE, que comptarà previsiblement amb la presència del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera.

Durant les reunions celebrades a Brussel·les, la representació belga, que exercix la presidència de torn, ha presentat les seues prioritats per al semestre. En concret, dins del grup de treball sobre assumptes culturals destaca la necessitat d'aconseguir una definició de la identitat cultural europea que servisca de fonament comú, tenint en compte l'àmplia diversitat, varietat i pluralitat de la seua cultura i el seu patrimoni cultural.

Així mateix, es donarà impuls als OMC (grups de coordinació oberts) per a analitzar la incidència de la cultura en la transició digital i verda i l'estudi i la recollida de dades per al desenvolupament de les audiències, estretament lligada a la irrupció de la intel·ligència artificial.

Pel que respecta al grup de treball sobre el sector audiovisual destaca la proposta de regulació del Parlament Europeu i el Consell de la UE sobre l'establiment d'un marc comú per als serveis de mitjans de comunicació en el mercat interior, l'anomenada 'European Media Freedom Act' (Llei europea de llibertat dels mitjans de comunicació), que ja s'ha enviat al Comité de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER) amb l'impuls definitiu de la passada presidència espanyola de torn del Consell.

Així mateix, durant este primer semestre de 2024 s'analitzarà també la situació actual del sector dels videojocs i el seu impacte en l'economia europea, ja que es tracta, a més, d'un sector capdavanter a la Comunitat Valenciana que s'enfronta a reptes reguladors complicats.

Les CA en el Consell de la UE

La participació de les comunitats autònomes en el Consell de la UE va arrancar en 2004, amb l'acord adoptat per la Conferència d'Assumptes Relacionats amb la UE (CARUE) perquè pogueren formar part dels grups de treball en matèria d'ocupació, política social, sanitat i consumidors; agricultura i pesca; medi ambient; i educació, joventut i cultura, als quals es va afegir en 2009 i 2010 els grups de competitivitat-consum i ordenació del joc i apostes.

El representant autonòmic designat assumix la concertació amb l'Administració general de l'Estat i es compromet a posar a la disposició de la resta de comunitats autònomes la documentació completa sobre l'assumpte, a mantindre-les regularment informades sobre les negociacions, i a consensuar una posició comuna amb la resta de comunitats autònomes afectades.

Així mateix, és membre de ple dret de la delegació espanyola amb caràcter general i pot sol·licitar l'ús de la paraula quan es debaten qüestions que afecten les competències autonòmiques i hi haja una posició comuna autonòmica.

Galeria d'imatges