Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Ajudes a l'emprenedoria

Innovació exposa a informació pública les bases per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a fomentar l'emprenedoria

15/01/2024
  • Nuria Montes: “En 2024 totes les accions de foment de l'emprenedoria s'impulsaran a través de convocatòries de competència competitiva”
  • El pressupost per a esta línia de subvencions arriba als quatre milions d'euros

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l'anunci de l'obertura del tràmit d'informació pública de les noves bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana i que finalitzarà el pròxim 25 de gener.

El projecte normatiu establix les bases reguladores que desenvoluparan les convocatòries d'ajudes en règim de concurrència competitiva destinades a promoure mesures d'impuls, suport, reforç i acompanyament expert a persones emprenedores i pymes de la Comunitat Valenciana.

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha destacat el compromís del Govern Valencià per millorar el sistema d'accés a les ajudes públiques i d'acabar amb les subvencions que s'assignaven de manera directa. “En 2024 –ha apuntat– totes les accions de foment de l'emprenedoria s'impulsaran a través de convocatòries en concurrència competitiva, i demostraran així la total transparència en les relacions entre l'Administració i les entitats”.

Nuria Montes ha recordat que “el pressupost per a esta nova línia de concurrència competitiva per a 2024 arriba als quatre milions d'euros i s'està dissenyant en estreta col·laboració amb les entitats perquè emprenedors i pymes puguen beneficiar-se d'estes subvencions per a dur a terme els seus projectes”.

Les ajudes es destinaran a totes les fases de l'activitat emprenedora, tant a les actuacions necessàries per al començament de l'activitat com la seua realització efectiva posterior, incloent-hi la implementació i manteniment, amb serveis d'assessorament, així com de suport econòmic i d'altra índole.

L'ordre establix dos modalitats de subvencions. D'una banda, subvencions per a persones emprenedores i pymes en suport a l'inici i consolidació del seu projecte empresarial, destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'inici i la consolidació del projecte.

D'altra banda, subvencions per a activitats no econòmiques, desenvolupades per entitats de l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana que fomenten, impulsen i promocionen la cultura emprenedora.

Entre les activitats subvencionables es contemplen projectes de formació i tutorització a jóvens universitaris i persones emprenedores en general; activitats d'acompanyament, incubació i acceleració de projectes empresarials, i activitats d'informació, sensibilització i difusió que fomenten, promocionen i donen visibilitat a l'emprenedoria valenciana, que generaran oportunitats de negoci a les persones emprenedores.

Talls de veu relacionats

Declaracions de la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes