Justícia i Interior

La Conselleria de Justícia finalitza la implantació de l'aplicació DICIREG que permet la digitalització del Registre Civil de València

16/01/2024
La Conselleria de Justícia finalitza la implantació de l'aplicació DICIREG que permet la digitalització del Registre Civil de València
  • La nova aplicació agilitzarà les cites informàtiques, reduirà els tràmits administratius i evitarà els desplaçaments innecessaris
  • El Registre Civil Exclusiu de València, ara Oficina General del Registre Civil, prestarà un servei públic i gratuït a la ciutadania

La Conselleria de Justícia i Interior ha finalitzat la implantació de l’aplicació informàtica DICIREG (Digital Civil Registry) adaptada al nou model de Registre Civil, sobre la qual es tramiten els expedients per mitjans electrònics, s’inscriuen tots els fets relatius a l’estat civil de les persones que hagen d’accedir al Registre, s’organitza la publicitat de la informació registral en format digital i es possibilita als ciutadans accedir-hi de manera telemàtica, respecte de la ciutadania, mitjançant la seua identificació electrònica.

D’esta manera, la informació deixarà d’estar dispersa en les diverses oficines del Registre Civil i passa a ser una informació compartida per totes les oficines en qualsevol punt del territori, és a dir, es reduïxen els tràmits i els desplaçaments per a la ciutadania. A més, la nova aplicació permetrà agilitzar les cites informàtiques i reduirà els tràmits administratius.

El sistema informàtic, DICIREG, té com a objectiu preservar la naturalesa del Registre Civil com un servei públic i gratuït que garantisca l’accés a tots els ciutadans, amb una xarxa d’oficines dotada de serveis electrònics per a proporcionar la necessària proximitat als usuaris.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana és una de les primeres comunitats on s’ha implantat el sistema DICIREG, ja que actualment només s’ha implantat en el 33 % del territori nacional.

Oficina General del Registre Civil

En esta línia, des del 15 de gener de 2024, el Registre Civil Exclusiu de València ha passat a denominar-se Oficina General del Registre Civil a conseqüència de la implantació definitiva de l’aplicació informàtica denominada DICIREG, que permet el funcionament del Registre Civil segons les previsions contingudes en la Llei 20/2011.

Entre les novetats, s’establix una aposta per la figura del lletrat de l’Administració de Justícia com a encarregat, en tractar-se d’un cos superior jurídic d’experiència dilatada en este camp. També es perfila de manera més acurada el marc de col·laboració entre les diverses administracions públiques concurrents en este servei públic, de manera que les comunitats autònomes participen en el disseny, els mitjans i l’execució de la prestació d’este servei, en virtut de la seua atribució de competències i dins de l’estratègia de cogovernança.

En la nova Oficina General del Registre Civil s’assignarà un codi personal a cada ciutadà, de manera que siga un número invariable que s’atribuïx a cada persona, que no serà el DNI, sinó un codi personal pel sistema informàtic del Registre Civil.

El calendari previst d’implantació de les pròximes oficines generals del Registre Civil a la Comunitat Valenciana és el següent: el 16 de febrer de 2024 a Alacant; el 6 de maig de 2024 a Orihuela; el 13 de maig de 2024 a Torrent, i el 3 de juny de 2024 a Dénia.

Galeria d'imatges