Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Patrimoni cultural

L'IVCR+i reprén la col·laboració amb la Brigada de Patrimoni de la Policia Autonòmica per a detectar possibles falsificacions d'obres d'art

18/01/2024
  • Cultura reprén els treballs conjunts amb el departament policial que van ser suspesos en 2021 per l'anterior Consell, per a evitar fraus en el mercat de l'art
  • Els informes pericials de l'IVCR+i permeten també traure a la llum peces autèntiques que no estaven catalogades per a ampliar així el repertori d'un artista

L'Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR+i), adscrit a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, col·laborarà amb la Brigada de Patrimoni de la Policia Autonòmica per a detectar possibles falsificacions d'obres d'art.

El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, ha explicat que este acord s'ha aconseguit després d'una reunió celebrada entre la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, Javier Montero. També han participat la directora general de Patrimoni, Pilar Tébar, i la directora de l'IVCR+i, Gemma Contreras.

Barrera ha assenyalat que amb este acord es “reprén el treball conjunt realitzat pels dos departaments des de 2016 i que va ser interromput per l'anterior Consell en 2021 i que ara reprenem com a part de la nostra responsabilitat”.

“No entenem per què l'anterior Consell va deixar de col·laborar amb la policia, però sens dubte nosaltres creiem que l'alternativa correcta és tornar a treballar amb ells per a traure del mercat obres que no són autèntiques ni originals”, ha apuntat.

El vicepresident Barrera ha destacat que la col·laboració de l'IVCR+i amb la Policia Autonòmica “és una eina fonamental quan s'esgoten les vies d'investigació policial davant de la possible existència d'una falsificació sense haver-se pogut aclarir l'autenticitat d'una obra d'art”.

En este sentit, ha afirmat que el treball realitzat per l'IVCR+i “representa una labor importantíssima, no solament de conservació i restauració del patrimoni, sinó també de seguretat jurídica”.

“De fet, a la Comunitat Valenciana podem presumir que, gràcies a la intervenció de la nostra Brigada de la Policia Autonòmica, som un dels majors benefactors de tota Espanya en este sentit, perquè s'han detectat en els últims anys obres falsificades per valor de fins a 250 milions d'euros”, ha afegit.

Barrera ha assenyalat que el bon funcionament d'esta col·laboració “és el resultat de la rigorositat de la Policia Autonòmica en estos treballs juntament amb la gran professionalitat dels tècnics amb els quals disposa l'IVCR+i, que inclou especialistes en conservació i restauració de pintura, daurats, escultura, art rupestre, art modern, paper, tèxtil, arqueòlegs, historiadors de l'art, físics i químics organitzats en diferents departaments que treballen de manera interdisciplinària”.

Finalment, ha agraït al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències “la seua col·laboració i la seua posada a disposició immediata” perquè esta col·laboració siga una realitat.

Treballs de peritatge de l'IVCR+i

L'objectiu d'estos treballs és confirmar l'autenticitat de les obres d'art abans de la seua eixida al mercat, i d'esta manera evitar les transaccions fraudulentes i dotar de seguretat a esta mena de compravendes.

El departament de Restauració d'Art Modern i Contemporani, i Peritatge, Valoració i Expertització d'Obres d'Art de l'IVCR+i és l'encarregat de dur a terme estos treballs, que s'inicien amb la investigació sobre la procedència i historiografia de l'obra i amb la realització d'estudis d'imatge, a través de macro i microfotografies a diferents longituds d'ona amb llum visible, ultraviolada, infraroja, radiografies, etc.

A continuació, a fi de recaptar més informació d'estes obres, els tècnics del departament d'estudi de materials de l'IVCR+i prosseguixen la investigació científica sobre la naturalesa dels materials, i fan les anàlisis més convenients en cada cas (caracterització de pigments amb  presa de mostra o sense, identificació d'aglutinants, vernissos, etc.).

Estos treballs es fan habitualment en els laboratoris propis de l'IVCR+i i, en el cas que calguen treballs més específics (com TICS, radiografies industrials, metal·lografies o estudis de carboni 14) s'acudix a entitats col·laboradores com ara universitats o hospitals.

En alguns casos, els resultats de totes estes anàlisis són concloents per si mateixos per a detectar si es tracta d'una obra falsificada, ja que permeten descartar èpoques o autories simplement per datació.

En altres casos és necessari acudir a obres d'indubtable autenticitat dels artistes que s'investiguen, peces que hagen sigut anteriorment analitzades i els resultats de les quals s'hagen publicat, per a la qual cosa sol ser necessari acudir als museus que allotgen obres d'indiscutible autenticitat d'estos creadors, a les quals es realitzen les mateixes anàlisis, la qual cosa permet extraure conclusions fermes.

Tota la informació extreta de cada investigació es reflectix en informes pericials que l'IVCR+i fa d'ofici, amb arguments detallats i explícits que exposen les conclusions respecte a l'autenticitat o falsedat de la peça en qüestió, i que són remesos al jutjat corresponent.

Descobriment d'obres inèdites

Cal assenyalar que no sempre les obres que s'investiguen resulten ser falses, sinó que, a vegades, es tracta de peces molt restaurades o desconegudes perquè han pertangut a col·leccions privades no registrades i que, arran del seu estudi, permet traure a la llum obres d'art desconegudes i ampliar el repertori d'un artista.

Així mateix, les investigacions que es realitzen no solament servixen per a buidar dubtes sobre l'autenticitat de les obres, sinó que, en moltes ocasions, en ampliar els estudis materials sobre l'artista en qüestió, permeten incrementar el coneixement sobre les tècniques artístiques desenvolupades i els materials emprats per este.

Estos coneixements es publiquen en articles i congressos específics d'art, així com en cursos de formació específica, amb la qual cosa s'expandix el seu coneixement científic.

Talls de veu relacionats

Declaracions del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera