Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Transició energètica

L'Ivace dona suport a una trentena de projectes de rehabilitació energètica d'habitatges en municipis castellonencs de menys de 5.000 habitants

28/01/2024
  • L'Institut ha rebut 72 sol·licituds fins hui i ha ampliat el termini per a acollir-se al programa fins al 31 de juliol de 2024

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha rebut fins hui un total de 72 sol·licituds de Castelló per a acollir-se al Pla de rehabilitació energètica d'edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000). De totes estes sol·licituds, l'Ivace ja ha resolt secundar 28 projectes, per a la qual cosa destinarà 1,17 milions d'euros.

Este programa perseguix impulsar la sostenibilitat dels habitatges existents a la Comunitat en els municipis de repte demogràfic, donant suport econòmic per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació i l'envolupant tèrmica, és a dir, façanes, cobertes, finestres, etc., així com la utilització d'energies renovables per a calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Referent a això, la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha incidit en la necessitat d'avançar cap a una edificació de baix consum energètic i ha ressaltat les “evidents oportunitats d'inversió i ocupació que oferix esta transformació cap al consum quasi zero en el sector de l'edificació”.

Així, l'Ivace donarà suport a projectes per a millorar l'eficiència energètica en edificis situats en els municipis de Sant Mateu, Vilafranca, Suera, Morella, Atzeneta del Maestrat, Jérica, la Salzadella, Espadilla, Pobla Tornesa, la Torre d'en Doménec, Cinctorres, Montanejos, la Vilavella, les Coves de Vinromà i Viver.

Juntament amb els beneficis mediambientals derivats de l'estalvi energètic, Montes ha incidit en el fet que les actuacions en este àmbit “comporten reduccions molt notables del consum d'energia i, per tant, de la factura energètica”.

De fet, gràcies a la implantació de les mesures previstes, s'aconseguirà un estalvi energètic superior al 60 % del consum final d'energia de mitjana i tal com ha explicat Montes, “després de l'execució de les reformes lligades a l'eficiència energètica, prop del 90 %, aconseguixen la qualificació energètica A o B, és a dir, les majors qualificacions en eficiència energètica”.

Termini de presentació ampliat

El termini per a poder acollir-se a este programa s'ha ampliat fins al pròxim 31 de juliol i per a poder beneficiar-se d'estes ajudes, les accions que es realitzen han de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica i una reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30 % de l'habitatge o edifici que es rehabilite.

Poden acollir-se tant els particulars, com ara comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de servicis energètics (ESE), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el PREE5000 pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a estes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20 %.

Les ajudes són com a mínim d'un 20 % -50 % de la inversió energètica i eficientment realitzada, i arribaran fins a un 100 % en rehabilitacions integrals d'habitatges amb criteri social i que aconseguisquen una alta qualificació energètica amb la reforma.

En el cas del criteri social, l'ajuda es pot incrementar en els edificis d'habitatges de protecció pública o situats en les àrees de regeneració i renovació urbanes o rurals.

Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplica en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dos lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada, s'aplica en els edificis que fan simultàniament la combinació de dos o més tipologies d'actuació sempre que una siga sobre l'envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Les accions susceptibles de suport s'enquadren en tres categories: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes, cobertes, finestres, solucions bioclimàtiques, etc.), millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cada una de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d'habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Així mateix, les actuacions subvencionables es poden fer en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o com a parts d'un edifici existent.

No són actuacions subvencionables les que duen a terme en edificis construïts l'any 2007 o posterior aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s'incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d'ús de l'edifici.

Este programa és finançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Recuperació Next Generation EU.