Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Educació du a terme la primera convocatòria de les proves lliures perquè persones de més de 18 anys puguen obtindre el títol de graduat en ESO en el curs 2023/2024

27/01/2024
Educació du a terme la primera convocatòria de les proves lliures perquè persones de més de 18 anys puguen obtindre el títol de graduat en ESO en ...
  • Les proves s'han dividit en tres parts, corresponents als àmbits cientificotecnològic, ciències socials i comunicació
  • La segona convocatòria del curs es farà el 24 de maig. Les persones interessades podran inscriure-s'hi entre el 7 i el 21 de març
     
València.

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació ha dut a terme la primera convocatòria corresponent al curs 2023/2024 de la prova perquè les persones de més de 18 anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Així, totes les persones interessades han aprofitat l'oportunitat de demostrar que tenen els coneixements necessaris per a poder obtindre esta titulació, que els permeta accedir a estudis de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà, i que els facilite l'accés al mercat laboral.

Estes proves s'han desenvolupat simultàniament en horari de matí i vesprada, en diversos centres de formació de persones adultes (FPA) al llarg de tota la geografia de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, la Conselleria ha habilitat un total de 21 seus de realització: 9, a la província d'Alacant; 3, a la província de Castelló, i 9, a la província de València.

Les proves, fetes el divendres 26, s'han dividit en tres parts, corresponents als àmbits cientificotecnològic, ciències socials i comunicació. En el primer àmbit s'han presentat un total de 805 persones de 1.442 inscrites; en el segon, 712 de 1.307 inscrites, i en el tercer, 720 de 1.329 inscripcions, la qual cosa suposa, en conjunt, més de la meitat (55 %) en cada una de les parts de la prova. Entre les persones presentades, també s'hi observa una presència equilibrada de dones i homes.

Per a les persones que han superat àmbits o mòduls determinats en convocatòries d'estes proves, o bé els han cursat en un centre de formació de persones adultes, es conserven les parts aprovades per a convocatòries futures, la qual cosa implica que únicament s'han de presentar als mòduls o als àmbits pendents de superar.

Després d'esta primera convocatòria, la segona d'este curs escolar 2023/2024 es farà el dia 24 de maig de 2024. Per a presentar-se a esta, les persones interessades s'hi podran inscriure des del dia 7 de març de 2024 fins al dia 21 de març de 2024, els dos inclosos.

Galeria d'imatges