Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Rovira anuncia que les faltes d'ortografia en les àrees no lingüístiques no penalitzaran els alumnes diagnosticats de dislèxia en les proves d'accés a la universitat

30/01/2024
Rovira anuncia que les faltes d'ortografia en les àrees no lingüístiques no penalitzaran els alumnes diagnosticats de dislèxia en les proves ...
  • La mesura s'aplicarà ja en l'EBAU d'este curs. Els nous criteris d'avaluació s'han adoptat atenent un informe tècnic i perseguixen garantir l'equitat en l'educació
  • En àrees lingüístiques, les faltes d'ortografia reglades descomptaran un màxim de 3 punts a l'alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge
  • La Conselleria d'Educació està treballant perquè estes adaptacions es facen efectives en els dos cursos de Batxillerat

El conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha anunciat que a partir d'este curs les proves d'accés a la universitat no penalitzaran les faltes d'ortografia en àrees no lingüístiques als estudiants diagnosticats de dislèxia.

El conseller ha fet estes declaracions juntament amb Concha Barceló, presidenta de Trenca-dis, associació compromesa amb la dislèxia i altres DEA (dificultats específiques d'aprenentatge), la directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig, i el director general d'Universitats, José Antonio Pérez.

Així, els criteris de correcció no tindran en compte els errors d'ortografia natural, com l'omissió de lletres (ex: els Reis Catòlic en compte de Catòlics), la substitució d'uns grafemes per uns altres amb sonoritat semblant (ex: ball per bany), les transposicions de grafemes (ex: nobelsa per noblesa) o la mescla de minúscules i majúscules. Tampoc es penalitzaran les considerades faltes arbitràries (ús de la h, b/v, g/j, ll/y i x/s).

A més, en les proves de l'EBAU els alumnes amb dislèxia només veuran penalitzades les faltes d'ortografia reglades en les àrees lingüístiques fins a 2/3 de la puntuació total i com a màxim 3 punts. Entren en este grup les regles d'ús de r/rr, m/n, c/qu, z/c, g/gu, güe/güi o -z/-d.

José Antonio Rovira ha destacat que esta novetat en els criteris d'avaluació per a alumnat amb necessitats educatives específiques és molt important, “ja que significa garantir l'equitat en l'educació, ajudant al fet que els estudiants amb dislèxia accedisquen a estudis universitaris”.

Esta mesura s'ha pres després de les conclusions d'un informe tècnic dut a terme per la Unitat Especialitzada d'Orientació de Dénia, que és especialista en trastorns en dèficit d'atenció i altres dificultats específiques d'aprenentatge. Sobre este tema, la directora general d'Innovació i Inclusió Educativa Xaro Escrig, ha assenyalat que els canvis se centren en com es corregiran les proves sobre la base d'este informe tècnic. “És un pas important en la inclusió educativa i continuarem treballant per a aconseguir l'equitat en el sistema educatiu”.

El conseller ha avançat que des de la Conselleria s'està treballant perquè estes adaptacions en els criteris de correcció es facen efectives també per a este alumnat durant els dos anys de Batxillerat.

10 % de la població afectada

Per la seua part, la presidenta de Trenca-dis ha indicat que estos nous criteris són un gran pas. “La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge que afecta al voltant d'un 10 % de la població. En una aula podem trobar a un o dos alumnes amb dislèxia, i és la dificultat d'aprenentatge amb més prevalença en el nostre sistema educatiu. A més, hi ha alumnat no detectat i al qual, per tant, no se li dona la resposta adequada, i que engrossix les llistes de fracàs i abandó escolar”.

Esta novetat en la correcció de les proves se suma a altres adaptacions per a este alumnat, com és donar un 25 % més de temps per a fer els exàmens, la possibilitat que se'ls lligen les preguntes en veu alta per a interpretar millor l'enunciat i estar una aula de suport si ho desitgen, on podran tindre més tranquil·litat per a realitzar l'examen.

A més, les proves de l'EBAU compten amb diferents criteris d'adaptació per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu com és la discapacitat auditiva, visual o motriu, entre altres.

Rovira ha destacat el compromís del Consell amb estos estudiants i ha assenyalat que la Conselleria destinarà els recursos necessaris “per a evitar la discriminació i aconseguir que estos alumnes tinguen igualtat d'oportunitats en el desenvolupament acadèmic i aconseguir la seua inclusió”.

Galeria d'imatges

Vídeos relacionats

Talls de veu relacionats

Declaracions del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira