Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Observatori d'Indústria

Nuria Montes defén el suport del Govern Valencià a la inversió en modernització d'actius líder en tota Espanya

30/01/2024
Reunió de l'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians
  • La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes ha presidit l'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians
  • Des de l'any 2022 no es convoca una reunió de l'Observatori de la Indústria en el qual participen representants de la Generalitat, la patronal i les centrals sindicals més representatives

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha presidit l'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians. Esta reunió no es convocava des de l'any 2022, a pesar d'estar recollida la seua periodicitat anual per l'article 5.2 del Decret 58/2012, del Consell.

L'Observatori és un òrgan de caràcter consultiu, de participació i proposta a les mesures i polítiques de desenvolupament que puga desenvolupar el Govern Valencià en els sectors econòmics i industrials de la Comunitat Valenciana. Està integrat per representants de la Generalitat, de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL) i de les centrals sindicals amb més representativitat (CCOO-PV i UGT-PV).

En esta reunió, la consellera Nuria Montes ha presentat els eixos de política industrial per al present exercici 2024. També ha apuntat algunes dades dels pressupostos generals de la Conselleria. Montes ha destacat especialment “el suport del Govern Valencià a la inversió en modernització d'actius líder en tota Espanya”.

Seguidament, en la reunió ha intervingut Felipe Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, qui ha exposat l'Estratègia de reindustrialització de la Comunitat Valenciana 2024-2028, les reunions de les meses sectorials celebrades i l'estat actual del projecte.

El secretari autonòmic ha explicat que “l'objectiu del pla és impulsar decididament la indústria del nostre territori com un dels motors del creixement econòmic, i així aspirar a aconseguir el 20 % del PIB de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho estem treballant en una estratègia dissenyada de baix a dalt, consensuada amb els sectors productius i amb una estructura de governança de participació permanent”.

Com a eixos estratègics provisionals, Felipe Carrasco ha avançat, entre altres: “l'increment de les ajudes a les pymes industrials per a la inversió i modernització d'actius. També el desenvolupament d'una nova política de clústers com a instrument de millora de la competitivitat territorial/sectorial; l'impuls de la sobirania energètica de la Comunitat; el suport a les empreses per a la transició energètica i el desenvolupament de l'economia circular. Tot això amb més i millor sòl industrial i logístic i una reducció dels tràmits administratius".

Convocatòries d'ajudes de la Direcció General d'Indústria per a 2024

Finalment, com a representant de la Direcció General d'Indústria, ha intervingut el director general, Manuel Rosalén, qui ha explicat les novetats de les convocatòries d'ajudes per al 2024.

En particular, ha parlat de les “ajudes per a donar suport a les inversions productives realitzades per les pymes industrials per a impulsar la reindustrialització de la Comunitat Valenciana”. Estes ajudes tindran una quantia màxima de 200.000 euros al llarg de 3 anys. Se substanciaran en una subvenció del 30 % com a regla general i 40 % en localitats risc de despoblació.

Com a nous costos subvencionables, Manuel Rosalén ha destacat: les inversions en instal·lacions contra incendis o millora de seguretat industrial; els pagaments o costos de cànon i royaltys per a l'adquisició de drets sobre la imatge de persones, personatges o marques per a incorporar-los a productes; els costos externs incorreguts per a obtindre la certificació o altres formes d'homologació o normalització de productes, composicions, sistemes o processos industrials, incloses les despeses en concepte de verificacions de tercera part amb normes harmonitzades per als assajos de seguretat; i els costos de legalització i inscripció de les noves instal·lacions o actius adquirits.

Pel que respecta a les “ajudes per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana”, el director general d'Indústria ha explicat que “en esta convocatòria 2024 agrupem convocatòries sectorials i comarcals multisectorials, separant les de les Entitats de Gestió i Modernització de les Àrees Industrials. A més, pujarem la intensitat d'ajuda al 70 % de costos subvencionables amb un increment de costos de personal propi al 50 % i la possibilitat de rebre sol·licituds en consorci o agrupacions sense personalitat jurídica”.

Galeria d'imatges