Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Idiomes

Educació obri el termini d’inscripció i matrícula en les proves de certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes

14/02/2024
  • Les inscripcions i la formalització telemàtica de la matrícula podran fer-se des de les 10.00 hores del 19 de febrer fins a les 23.59 hores del 23 de febrer
  • Anglés i valencià tindran el seu propi torn de matriculació els dies 28 i 29 de febrer, respectivament

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha publicat en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana la convocatòria per a la realització de les Proves Unificades de Certificació (PUC) de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana.

Estes proves permeten obtindre un certificat oficial reconegut en tot l’Estat espanyol en els nivells B1, B2, C1 i C2, que establix el Marc Comú de Referència Europeu (MCRE).  

Les inscripcions i la formalització telemàtica de la matrícula per a tots els idiomes, excepte anglés i valencià, podran fer-se des de les 10.00 hores del 19 de febrer fins a les 23.59 hores del 23 de febrer.

En el cas d’anglés i valencià la sol·licitud de torn de matrícula per als diferents nivells convocats estarà disponible els dies 28 i 29 de febrer, respectivament, durant 24 hores o fins que s’esgoten el nombre de places oferides.

És important recordar que per a poder inscriure’s és requisit necessari tindre un mínim de 16 anys, complits l’any natural en què se celebra la prova.

Les proves de certificació consten de cinc activitats de llengua: comprensió escrita; comprensió oral; producció i coproducció escrita; mediació escrita i oral i producció i coproducció oral.

Cada EOI establirà i publicarà en la seua pàgina web el calendari de la part oral de les proves abans del 15 de maig, amb la possibilitat de realitzar-les abans de les proves escrites, però sempre a partir del 29 de maig.

La convocatòria ordinària dels exàmens de la part escrita es desenvoluparà des del 3 fins al 18 de juny, mentres que, entre el 3 i l’11 de setembre, tindran lloc les proves de la convocatòria extraordinària.

Xarxa d’EOI

La xarxa d’Escoles Oficials d’Idiomes del sistema educatiu valencià, conformada per 26 escoles i 55 seccions distribuïdes en 75 municipis, convoca estes proves en 13 de les 17 llengües oferides: alemany (B1, B2, C1); anglés (B1, B2, C1, C2); àrab (B1); espanyol com a llengua estrangera (B1, B2, C1, C2); francés (B1, B2, C1, C2); italià (B1, B2, C1, C2); japonés (B1); portugués (B1, B2, C1); rus (B1); valencià (B1, B2, C1, C2); xinés (B1); basc (B2) i grec (B2).

Així mateix, els llistats provisionals de persones admeses i excloses es publicaran el 21 de març i la convocatòria establix, a més, un període d’al·legacions que finalitzarà el 27 de març.

Les persones interessades en les proves de certificació poden informar-se de les dates de realització de les proves escrites, així com sobre les dates i requisits d’inscripció i matrícula, tant en el portal web de les EOI, com en l’enllaç següent.

Es recomana a les persones aspirants que consulten les pàgines web de les EOI per a obtindre informació actualitzada sobre els horaris o possibles incidències relatives a les proves unificades de certificació.