Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Habitatge

La Generalitat reafirma el seu compromís amb el manteniment del parc públic d’habitatge de la província de Castelló

14/02/2024
  • L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) inicia el procediment de licitació del contracte de manteniment dels habitatges públics
  • El termini de presentació d’ofertes conclou el pròxim 1 de març

​​​​​​​La Generalitat reafirma el seu compromís amb el manteniment del parc públic d’habitatge de la província de Castelló amb la licitació del servici de manteniment correctiu dels immobles per als exercicis 2024-2026. Es tracta d’actuacions per a reparar els defectes o les avaries observades als immobles.

L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), dependent de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, ha licitat les obres per 600.000 euros (IVA exclòs) per a un període de 18 mesos, i per 1.200.000 euros si hi haguera pròrroga pel mateix període.

L’entitat gestiona 1.206 habitatges públics a la província de Castelló en els quals ha de realitzar les corresponents actuacions de reparació, manteniment i conservació. Així mateix, disposa de 460 places de garatge i 63 locals.

El contracte de manteniment inclou la gestió integral de les reclamacions de danys en immobles (habitatges i elements comuns) efectuades per inquilins, comunitats de propietaris, policia local, etc. També engloba la tramitació de les reclamacions, l’atenció a l’inquilí, la inspecció, la redacció d’informes i/o memòries valorades, l’execució i el seguiment tècnic d’obres de reparació.

El servici, la contractació del qual s’inicia, comporta també les obres de reparació i millora d’elements comuns en grups d’habitatges de propietat majoritària de l’EVha, així com de l’assistència tècnica en reclamacions de companyies d’assegurances, inspecció, redacció d’informes i obres.

Per a obtindre informació sobre la licitació caldrà dirigir-se a la web de l’EVha o la Plataforma de Contractació de l’Estat. El termini per a la presentació d’ofertes conclourà el pròxim 1 de març.