Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Vigilància del mercat

Consum posa en marxa una campanya de control de l’etiquetatge d’eficiència energètica en aparells de refrigeració domèstics

15/02/2024
  • Durant tot el mes de febrer s’inspeccionarà que tant els electrodomèstics que estan a la venda en botigues físiques com en pàgines web complisquen amb la normativa europea en etiquetatge
  • La directora general de Comerç destaca que “esta informació ajuda les persones consumidores a reduir la seua factura domèstica d’energia i a millorar el confort de les cases pel control del soroll que emeten els aparells en funcionament”

La inspecció de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha posat en marxa una campanya de control de l’etiquetatge d’eficiència energètica en aparells de refrigeració domèstics, entre els quals es troben neveres, congeladors i armaris per a la conservació de vi.

L’objectiu és verificar que els electrodomèstics que estan a la venda en diferents comerços complisquen amb les normes d’etiquetatge. A més, es controlarà també que esta informació estiga disponible en les pàgines web que oferixen esta classe de productes.

La directora general de Comerç, Artesania i Consum, Maribel Sáez, ha subratllat que “la utilització d’electrodomèstics més eficients en la gestió de l’energia és una de les ferramentes de la qual disposen les persones consumidores per a intentar reduir la factura domèstica de consum elèctric.”

Esta etiqueta ha d’incloure, entre altres dades, el nom o marca comercial del proveïdor; l’identificador del model; la classe d’eficiència energètica de l’aparell dins d’una escala de la A a la G (on l’A indica la major eficiència i la G la menor); i el consum d’energia anual expressat en quilowatts hora (kWh).

Maribel Sáez ha recordat que “esta etiqueta també conté informació molt útil sobre el soroll, mesurat en decibels (dB), que emet l’aparell en funcionament, la qual cosa repercutix en el confort de les nostres cases.”

Esta actuació d’inspecció es desenvoluparà durant tot el mes de febrer i forma part del control sistemàtic d’alguns productes que es va començar a fer l’any passat en compliment de les obligacions que marca el Reglament europeu 2019/1020, de 20 de juny de 2019, relatiu a la vigilància del mercat i la conformitat dels productes.

L’any passat, la inspecció de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum va realitzar una campanya de control similar dirigida a l’etiquetatge energètic dels llavaplats.