Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El secretari autonòmic d’Ocupació destaca que “este Consell vol convertir Labora en un organisme útil i eficaç tant per a la ciutadania com per a les empreses”

21/02/2024
  • La formació adaptada a les necessitats del teixit productiu “serà la pedra angular del nou Servei Públic d’Ocupació” i anuncia el Mapa Valencià de l’Ocupabilitat
  • El secretari autonòmic d’Ocupació destaca que la inserció laboral en l'empresa privada és 50 punts percentuals major que en el sector públic
  • Galvañ denuncia que les aportacions del Govern central per persona desocupada a la Comunitat Valenciana són de les més baixes d’Espanya

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat en la seua compareixença davant la comissió de Política Social i Educació de les Corts que “el Consell de Carlos Mazón vol fer del Servei Públic de Formació i Ocupació un organisme realment eficaç i útil tant per a la ciutadania com per a les empreses”.

En este sentit, ha manifestat que la formació i la capacitació adaptada a les necessitats del mercat laboral “serà la pedra angular del nou Labora”, ja que “a pesar que la xifra de desocupació és de 328.884 persones, hi ha empreses i sectors productius que manifesten no trobar treballadors qualificats per a les seues empreses”.

Galvañ ha ressaltat que les polítiques actives d’ocupació són “una prioritat per a este Consell”. Així, ha desgranat que el pressupost de Labora per a 2024 ascendix a 446 milions d’euros, “una aposta decidida per una política pública d’ocupació que busca l’eficàcia real, la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat”. El director general ha incidit en què el Consell destinarà 1.438,39 d’euros per persona desocupada en 2024, 100 euros més del que es va destinar en 2022, la qual cosa implica “la major inversió per aturat de la Generalitat dels últims anys”.

El director general de Labora ha informat que s’ha realitzat un estudi de mercat que ha demostrat que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació és prou conegut per la ciutadania. En esta línia, ha subratllat en què el nou Servei Valencià d’Ocupació ha de “transformar la percepció que té de Labora la ciutadania i les empreses per a aconseguir que siga percebut com un servei útil”.

Galvañ s’ha referit durant la seua intervenció als sectors i empreses de la Comunitat que estan patint dificultats econòmiques. En este sentit, ha assenyalat que el Consell està treballant “amb cautela i realisme” amb les empreses afectades per ERTES i ha assegurat que, amb este treball seriós s’aconseguiran resultats en la recol·locació dels treballadors que resulten afectats.

Així mateix, ha avançat que una altra línia d’actuació en la qual s’està treballant és aconseguir fer de la Comunitat Valenciana un terreny atractiu per a captar inversions. Així, ha assegurat que es tindran “més recursos per a resoldre situacions de sectors molt afectats per la competència internacional amb nous nínxols per als quals la Comunitat és molt competitiva”.

El director de Labora ha informat que les dos grans prioritats per a esta legislatura seran la formació i la qualificació de les persones demandants d’ocupació, i el desenvolupament i enfortiment del teixit productiu, tant tradicional com innovador. Així, ha manifestat que “el suport a les nostres empreses i sectors productius definirà les nostres polítiques d’ocupació”.

El secretari autonòmic ha aportat dades que demostren que la inserció real de participants és molt major en l’empresa privada que en les entitats locals. En concret, la xifra real de persones que han aconseguit un lloc de treball estable i sostenible en entitats privades és del 80 %, mentre que en entitats locals és del 30 %, és a dir, una diferència de 50 punts percentuals.

Així mateix, ha denunciat que els fons destinats pel Govern central per persona parada és dels més baixos d’Espanya: “Si s’analitza la dotació de recursos en termes de fons rebuts per desocupat, la Comunitat Valenciana passa a ocupar el lloc 15 en el rànquing, molt per davall de la mitjana nacional”. En este sentit, ha explicat que en la distribució de fons per desocupat, unes comunitats autònomes dupliquen altres en termes de dotació d’euros per aturat per a polítiques actives d’ocupació, ja que “respecte a l’any anterior la variació dels recursos rebuts per la Comunitat Valenciana ha sigut del 4,6 %, mentre que a escala nacional l’increment dels recursos ha sigut del 6,5 %, la qual cosa vol dir que el pes de la Comunitat en el total de recursos rebuts ha baixat en quasi dos punts”.

Este augment en la inversió per persona desocupada es realitzarà a pesar que la disponibilitat econòmica de les aportacions procedents del Fons Social Europeu van ser gastades pel Govern del Botànic en la seua pràctica totalitat, “una situació que obliga al Servei Valencià d’Ocupació i Formació a fer més amb menys”. “Busquem que siga inversió i no una mera despesa, per la qual cosa vorem on invertim el pressupost perquè el resultat final siga més eficaç i millore l’ocupabilitat i la inserció”, ha declarat.

Durant la seua intervenció, Antonio Galvañ ha assenyalat que la formació serà “la pedra angular per a millorar l’ocupabilitat de les persones”. Així, més del 45 % del pressupost de Labora es destina a construir una estratègia de formació per a l’ocupació integral i inclusiva comptant amb la participació de les empreses.

Entre altres accions destacades, el responsable de Labora ha anunciat l’elaboració d’un mapa autonòmic de l’ocupabilitat per a conéixer les necessitats formatives, per a oferir una formació 100 % gratuïta, destinada tant a persones desocupades com ocupades que vulguen adquirir noves competències professionals, amb la meta final que en totes les comarques la ciutadania tinga un curs de Labora al qual es puga optar.

Un altre objectiu estratègic que l’actual Consell s’ha marcat és la posada en marxa d’un nou pla d’infraestructures de renovació, millora i construcció dels Espai Labora, actualment 54, i els 13 centres Labora de formació per a l’ocupació que hi ha en la nostra Comunitat.

Quant als serveis d’orientació, Galvañ ha destacat que Labora és “l’únic Servei d’Ocupació que compta amb personal orientador propi, que dona suport a la ciutadania en la cerca d’ocupació i les seues competències i capacitats, reforçat ara també amb la creació de llocs de prospectores”. A més, i amb l’objectiu d’acostar els seus serveis als municipis més despoblats, ha destacat la posada en marxa de dos autobusos Labora que recorren les localitats de la Comunitat que no tenen oficina i, d’altra banda, un cicle de fòrums d’ocupació per a fomentar la inserció laboral.

Finalment, ha avançat que per a afavorir la creació d’ocupació de qualitat i estable s’actuarà prioritàriament sobre els col·lectius de la població que necessiten accions més concretes, com ara dones, persones desocupades de llarga duració, joventut o les que tenen algun tipus de discapacitat als quals destinarà 134 milions d’euros.

 

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

S. A. Antonio Galvañ