Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Ivace+i publica en el seu web l’enllaç per a consultar les persones beneficiàries del Bo Social Tèrmic 2020

21/02/2024
  • Les subvencions compten amb un pressupost de 9,27 milions d’euros dirigits als consumidors vulnerables de la Comunitat Valenciana
  • El total de beneficiaris de 2020 ascendix a 171.539 persones

La web d’Ivace+i ha publicat l’enllaç a través del qual totes les persones que consideren que poden ser beneficiàries del Bo Social Tèrmic de l’exercici 2020 podran consultar si ho són i quin és l’import que els correspon.

Ivace+i, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, és l’organisme encarregat de gestionar el pagament d’estes subvencions corresponents a l’exercici 2020, que compten amb un pressupost de 9,27 milions d’euros i que estan dirigides a persones beneficiàries el Bo Social d’Electricitat a data 31 de desembre de 2019.

El nombre de beneficiaris de 2020 ascendix a un total de 171.539. La quantia a percebre per cada persona s’ha determinat atenent el seu grau de vulnerabilitat, així com a la zona climàtica on es troba l’habitatge.

L’enllaç per a poder fer la consulta s’ha publicat també este dimecres en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el qual s’establix que els consumidors beneficiaris podran renunciar al cobrament de la subvenció fins a la data límit 15 maig de 2024, i hauran de comunicar la seua decisió bé mitjançant correu electrònic enviant annexada la documentació a l’adreça següent: bonosocialtermico.ivace@ivace.gva.es, o bé a través de carta dirigida a Ivace+i.

Bo Social Tèrmic

El Bo Social Tèrmic és un programa de concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en persones consumidores vulnerables, quant a energia destinada a usos tèrmics, com per exemple calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i presidenta d’Ivace + i, Nuria Montes, ha destacat el compromís del nou Consell amb les persones consumidores més vulnerables i “l’important esforç que des de la Conselleria i des d’Ivace+i s’està realitzant en la gestió i pagament del Bo Social Tèrmic”.

En 2020 la competència de la gestió i pagament del Bo Social Tèrmic va ser transferida a les comunitats autònomes, les quals s’encarregarien des de llavors de la gestió dels fons procedents pel Ministeri per a tal fi.

Cal recordar que en 2020 el Consell del Botànic no va sol·licitar estos fons ni va plantejar quina conselleria o organisme podia tramitar estes ajudes, a pesar de l’existència de subvencions directes per a este fi. Després de les gestions realitzades per la Conselleria d’Indústria que dirigix Nuria Montes, finalment sí que podran beneficiar-se.

Així mateix, la tramitació i pagament de les ajudes corresponents a 2021 i 2022 a les persones beneficiàries ha sigut dut a terme per Ivace+i i s’ha arribat a una xifra de 161.457 beneficiaris en 2021 i 173.147 en 2022.