Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Mesa Sectorial

Educació proposa que tots els alumnes d’ESO tinguen quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024/2025

22/02/2024
Educació proposa que tots els alumnes d’ESO tinguen quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024/2025
  • La Conselleria ha presentat l’esborrany del decret d’ESO als sindicats i en els pròxims dies es traslladarà a alumnes, educació concertada i pares
  • Es recupera l’assignatura de Música en 3r de l’ESO i s’introduïxen les qualificacions numèriques

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha presentat als sindicats l’esborrany del decret que establix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en el qual la principal novetat és la proposta perquè tots els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO reben quatre hores setmanals de Matemàtiques durant el curs 2024/2025.

El director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, Ignacio Martínez, s’ha reunit amb els sindicats en la Mesa Sectorial i al llarg d’esta setmana i principi de la que ve traslladarà el decret a alumnes, centres concertats i pares.

“Els resultats de l’últim Informe PISA, en el qual la Comunitat Valenciana se situa en la 10a posició de les 17 comunitats autònomes, ens ha fet prendre esta mesura per a reforçar així esta matèria”, ha assenyalat Ignacio Martínez.

Este decret de l’ESO té altres novetats, com la recuperació de Música en 3r de l’ESO amb dos hores setmanals, i el canvi de les hores lectives, atesa la petició de pares i professors, passarà a 30 hores setmanals en 1r i 2n de l’ESO (actualment en són 30 i 32, respectivament) i a 32 hores en 3r i 4t de l’ESO (actualment 33 en els dos nivells).

Així mateix, durant el curs 2024/25 s’introduïx una nova matèria optativa sobre educació financera en 1r de l’ESO denominada ‘Finances i Consum Responsables’. “L’objectiu d’incloure esta optativa és completar l’itinerari formatiu ja existent amb altres optatives en 2n d’ESO (Emprenedoria Social i Sostenible) i 3r d’ESO (Taller d’Economia), i amb la matèria opcional de 4t d’ESO (Economia i Emprenedoria), destinades a reforçar l’educació financera de l’alumnat” ha manifestat el director general.

Reforç de Llengua Estrangera i notes numèriques

A més, per al pròxim curs es preveu impartir quatre hores setmanals de Llengua Estrangera en 1r i 2n d’ESO, de les quals una hora haurà de dedicar-se exclusivament a competència comunicativa oral. En 3r i 4t d’ESO, en els quals la matèria de Llengua Estrangera té una càrrega de tres hores setmanals, s’oferirà obligatòriament l’optativa Competència Comunicativa en Primera Llengua Estrangera, per la qual cosa l’alumnat que la curse tindrà cinc hores setmanals de Llengua Estrangera.

D’altra banda, des de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació s’introduiran en l’ESO les qualificacions numèriques de l’1 al 10, que completaran les actuals qualificacions literals. Per al director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística amb esta mesura “es vol donar una informació més completa a les famílies sobre el progrés acadèmic dels seus fills i premiar l’esforç de l’alumnat”.

A més, en compliment de les sentències judicials del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la regulació del Botànic, s’eliminen els projectes interdisciplinaris (PI) de 1r a 3r d’ESO com a matèria obligatòria i es consolida l’hora addicional de Matemàtiques i Llengua Estrangera, que ja va introduir la Conselleria per a este curs escolar 2023/2024.

Finalment, el decret reconeix el professorat que impartix àmbits del Programa de diversificació curricular (PDC) que els seus llocs de treball tinguen la consideració de llocs d’especial dificultat. D’esta manera, el professorat que impartisca estos àmbits tindrà més puntuació en els concursos de trasllats, ja que se’ls assignarà dos punts més.

 

Galeria d'imatges

Talls de veu relacionats

D.G. Ignacio Martínez Arrue