Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Projecte d'innovació

La Generalitat dona suport a un projecte per a millorar el control i l’eliminació de bacteris en els sistemes d’aigua destinada al reg

28/02/2024
  • EMIVASA empresa mixta que gestiona el servici d’aigua potable a València), la UPV i la UV col·laboren en el desenvolupament d’estes solucions que permetran una millor qualitat de l’aigua i de les capacitats de la infraestructura
  • Este projecte controlarà els paràmetres bacterians de l’aigua de baixa pressió per a reduir els efectes negatius que provoquen en les canonades

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigix Nuria Montes, està finançant el desenvolupament d’un projecte per a trobar maneres de combatre i previndre la presència de bacteris i biofilms (microbis que s’adherixen a les canonades) en els sistemes de reg de la ciutat de València.

L’empresa mixta encarregada del tractament i distribució d’aigua de baixa pressió (reg de zones verdes i neteja de carrers), EMIVASA; els Instituts Universitaris d’Enginyeria d’Aliments (FoodUPV) i Investigació d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA) i l’Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) de la Universitat Politècnica de València (UPV), així com el grup d’investigació en Cromatografia Líquida, Electroforesi Capil·lar i Espectrometria de Masses (CLECEM) de la Universitat de València (UV) participen en este projecte, que compta amb el suport econòmic d’IVACE+i  i el finançament de la Unió Europea en el marc del programa Comunitat Valenciana FEDER per al període 2021-2027.

L’objectiu d’este desenvolupament, denominat AvantREG, és el de millorar i mantindre en bones condicions les infraestructures d’aigua de baixa pressió i els sistemes de reg. El projecte busca garantir que l’aigua utilitzada en estos sistemes estiga lliure de problemes microbiològics per a assegurar que tant els jardins de la ciutat com els cultius regats amb esta aigua es desenvolupen de manera saludable.

A més, un altre dels punts clau d’este estudi és el disseny i aplicació d’un llit filtrant amb partícules antimicrobianes d’origen natural que ajudarà a controlar i reduir la quantitat de microorganismes en l’aigua, i d’esta manera disminuir el creixement d’una capa amb microorganismes anomenada biofilm que es forma en la superfície de les canonades. Esta capa pot afectar la qualitat de l’aigua i amb este llit es pretén reduir estos problemes per a mantindre les canonades més netes i garantir la qualitat d’aigua.

Les raons per a impulsar AvantREG són d’índole sanitària i mediambiental. El control dels bacteris viables en l’aigua i el del biofilm en les canonades de la xarxa de baixa pressió milloraran la seua eliminació. La metodologia proposada oferix una alternativa sostenible amb elements naturals i renovables, molt més eficient i amb alta rendibilitat davant d’altres sistemes de desinfecció.

A més, es produirà un biocida potent i innocu per a l’ésser humà i el medi ambient com a resultat d’adaptar la tecnologia d’electròlisi estàndard usada en la desinfecció, amb la tecnologia que elimina la capa de microorganismes (el biofilm).

Col·laboració amb el sistema d’innovació

El projecte AvantREG està compost per un consorci multidisciplinari que abordarà, des de diferents perspectives, noves solucions per al control microbiològic en la gestió d’aigua destinada al reg de jardins i zones verdes de la ciutat.

En este cas, Emivasa lidera el projecte com a empresa responsable de la gestió d’aigua de baixa pressió de la ciutat, mentres que la UPV aporta investigadors de l’Institut d’Enginyeria d’Aliments (FoodUPV), de l’Institut Universitari d’Investigació d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient (IIAMA-UPV) i de l’Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat  Valenciana (COMAV-UPV).

La Universitat de València, per la seua part, participa en el projecte a través del grup d’investigació CLECEM del Departament de Química Analítica, el qual treballa en diverses línies d’investigació com la impressió 3D per a la fabricació de dispositius amb finalitats analítics.

Este projecte s’alinea amb les conclusions del comité d’innovació en Mobilitat, Transport i Infraestructures, que advoca pel desenvolupament de solucions que permeten dissenyar, construir i explotar infraestructures resilients que ajuden a mitigar els efectes del canvi climàtic. Així mateix, AvantREG s’enquadra, en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.