Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Simplificació

Ivace+i preveu reduir en prop de tres mesos els tràmits de gestió per a les seues ajudes d’I+D i innovació pime

29/02/2024
  • La consellera d’Indústria afirma que “les càrregues administratives no poden suposar una barrera per a innovar, invertir o prendre qualsevol tipus de decisió empresarial”
  • S’avançarà l’ajuda amb més intensitat de l’acompte i garanties millorades als beneficiaris que el sol·liciten
  • En les ajudes per a enfortir el sistema d’innovació se simplificaran els criteris d’avaluació d’alguns programes

 

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme que dirigix Nuria Montes, preveu reduir en prop de tres mesos els tràmits de gestió per a les seues ajudes d’I+D Pime, I+D en Cooperació i Innovació de Producte, Processos, Indústria 4.0 i TEIC de 2024.

“Els empresaris i empresàries necessiten una administració àgil i eficient, que responga prompte i que els acompanye en tot el procés amb mesures que els permeta disposar de l’ajuda en el menor temps possible” ha assenyalat Nuria Montes.

En este sentit la consellera ha indicat que des d’Ivace+i s’estan adoptant diferents mesures de millora com el reforç de la gestió electrònica i la gestió de processos “amb la finalitat de reduir les càrregues administratives, mobilitzar millor la documentació que es demana als usuaris i agilitzar la seqüència de les tramitacions”.

“Les càrregues administratives no poden suposar una barrera per a innovar, invertir o prendre qualsevol tipus de decisió empresarial”, ha assenyalat Nuria Montes.

Mesures

Una de les mesures que està incorporant l’Institut és l’ampliació progressiva de l’abast de la declaració responsable que Ivace+i ve requerint en la fase de sol·licitud on l’empresa declara les condicions que complix. A tall d’exemple, el compliment de les obligacions mediambientals no serà necessari justificar-lo de manera fefaent en la fase de sol·licitud de l’ajuda sinó que podrà acreditar-se mitjançant una declaració responsable la qual podrà ser objecte de comprovacions posteriors.

Este tràmit permet agilitzar l’inici de la tramitació de l’ajuda, independentment que l’acreditació de les dades de la declaració responsable puguen ser sol·licitades a l’empresa amb posterioritat.

D’igual manera, des d’Ivace+i es dotarà de més rellevància el paper dels auditors ROAC (Registre oficial d’auditors de comptes) els qui contribuiran en grau més alt a la comprovació dels comptes justificatius i els requisits que l’empresa ha declarat en la fase de sol·licitud per a l’obtenció de l’ajuda. Això permetrà reduir els terminis de revisió dels projectes executats i del pagament de les ajudes.

La responsable d’Innovació de la Generalitat també ha assenyalat que “tot este esforç que Ivace+i està fent per a ser més àgils” es veurà reforçat amb la possibilitat d’anticipar en millors condicions l’ajuda concedida a les empreses beneficiàries que ho sol·liciten, tant en intensitat de l’acompte com en garanties com ja ocorre en les convocatòries d’I+D i innovació i on començarà a produir-se en les d’internacionalització.

Estes novetats s’aniran incorporant gradualment i afectaran totes les convocatòries d’ajudes que l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació oferirà en matèria d’innovació i impuls energètic principalment, finançades amb fons propis de la Generalitat i amb ajuda de Fons Europeus.

Ajudes per a enfortir el sistema d’innovació

Quant a les ajudes per a l’enfortiment i desenvolupament del sistema d’innovació i amb la finalitat de reduir la tramitació administrativa, es realitzarà una anàlisi centralitzada de la documentació transversal, per a alleugerir tant la revisió de documents com els requeriments a les entitats que presenten més d’un expedient de sol·licitud.

Així mateix, se simplificaran els criteris d’avaluació d’alguns programes per a tractar així d’agilitzar la concessió de subvencions.

També s’aplicaran mesures per a rebaixar la burocràcia i elevar l’eficiència en les fases de justificació i verificació de les ajudes, amb la finalitat de facilitar a les entitats beneficiàries la presentació dels documents i, en última instància, reduir els terminis.